Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het behoeft geen betoog dat onze gezondheid een groot goed is. Dat er veel activiteiten in onze regio plaatsvinden die invloed hebben op deze gezondheid staat boven kijf.

Vereniging Behoud de Parel werkt al sinds haar oprichting in 2008 aan het behouden en verbeteren van een goed leefmilieu. Daartoe werken wij samen met landelijke en regionale partijen en bedrijven die bij willen dragen aan een goede leefomgeving. Of dat nu gaat om logistiek, industriële ontwikkelingen, energietransitie, waterbeveiliging, luchtkwaliteit of veehouderij. Alles heeft effect op ons leefklimaat.
Het oorspronkelijke NGB had in zijn plannen een kippenstal van 1.300.000 kippen, 35.000 varkens en een biovergister met composteerderij. Tevens zou er de kleinste slachterij van Nederland gebouwd worden met een capaciteit van  4.000 kippen per uur.

Ondanks alle negatieve effecten op het leefmilieu door de uitstoot van ammoniak, stank en fijnstof vonden met name de volksvertegenwoordigers van CDA en VVD het NGB een prima plan. De bestuurlijke rechters vonden de plannen na vele aanpassingen in orde. Uiteindelijk gaan er in 2025 1.100.000 kippen (nu 220.000) gehouden worden en zullen er tegen die tijd ook 32.000 (nu 25.000) varkens gehuisvest zijn. Dat zijn wel 17 jaren winst voor het leefmilieu in de regio en daarbuiten. De buurt heeft nu helaas al weer problemen met de varkensafdeling omdat er 3 keer meer stank is dan dat er volgens de afspraken en vergunningsruimte mag zijn.

Met dit tussen 8,5 en 15% afgeslankte plan voor 2025 zijn er honderdduizenden varkens en tientallen miljoenen kippen minder gehouden in de afgelopen jaren. Dat is een hele opsteker voor Behoud de Parel. Ook is de landelijke politiek tot het inzicht gekomen dat Nederland niet fysiek de wereld moet voeden maar met kennisoverdracht.

Vraag blijft ondertussen of de plannen van het NGB wel gerealiseerd worden nu corona en ten gevolge daarvan de economische crisis het hoofd geboden moeten worden. Als een andere grote ondernemer in het LOG Witveldweg zijn bedrijf te koop zet geeft dat te denken. Verder zijn de marktomstandigheden niet best en dienen er zich alternatieven aan in de vorm van regionaal kweekvlees en vegetarische vleesvervangers.

Limburg zal niet de gezondste regio worden maar door de bijdrage van Behoud de Parel aan de discussies en de bewustwording over onze gezondheid heeft zij als vereniging wel een bijdrage geleverd die er toe doet.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel