Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen is Behoud de Parel actief in de weer geweest met campagnevoeren door onderzoek te doen naar de verkiezingsprogramma's (lees hier het artikel over dat onderzoek) en het verspreiden van posters. Met de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten van  20 maart in het verschiet willen wij u als Behoud de Parel  graag overwegingen mee geven die wellicht van invloed zijn op uw uiteindelijke keuze..

Allereerst willen wij u vragen in ieder geval te gaan stemmen. Het is een democratisch recht en met uw stem (en die van uw buren, familie en vrienden) kunt u écht veranderingen te weeg brengen.

Maar ook op wie u gaat stemmen, is van groot belang. Van groot belang, omdat de provincie gaat over de planologie en in welke richting de provincie Limburg zich op dit punt gaat ontwikkelen in de toekomst in de landbouw in het algemeen en de Intensieve Veeteelt in het bijzonder. Ook via de waterschapsverkiezingen heeft u invloed op de natuur en landbouw van de toekomst.

Heeft u sympathie voor het gedachtegoed van vereniging Behoud de Parel en wilt u weten welke partijen in Provinciale Staten bij de standpunten van Behoud de Parel aansluiten? De SP en de Partij voor de Dieren komen - met hun stemgedrag bij voorstellen in Provinciale Staten - het meest overeen met de standpunten van Behoud de Parel. Deze partijen hebben onze eerste voorkeur. Ook de plannen van Groen Links staan dicht bij onze vereniging. Vervolgens zijn partijen als D66 en PvdA in hun programma het meest verwant aan Behoud de Parel. Door mee te regeren hebben zij echter concessies moeten doen. Partijen als CDA en VVD liggen ver af van onze visie.

Hebt u nog geen idee op wie u wilt stemmen, vul dan de hier de stemwijzer in. Advies is wel om de vragen goed te lezen en deze naderhand nog na te lopen zodat alles duidelijk is.

Omdat de verkiezingen voor de Provinciale Staten ook een opmaat zijn voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (de Statenleden kiezen op 27 mei 2019 de leden voor de Eerste Kamer), bieden wij u hierbij ook de mogelijkheid om uw stemgedrag te vergelijken met hoe de verschillende partijen in de Eerste Kamer in de afgelopen periode hebben gestemd. Dat kan met de stemchecker van de Volkskrant.

Voor de waterschapsverkiezingen adviseren wij u te stemmen op "Water Natuurlijk" zodat daarmee de scheve verhoudingen (de agrarische sector is oververtegenwoordigd binnen de Waterschappen en veel andere lijsten zijn feitelijk CDA-lijsten...) binnen het Waterschap enigszins recht gezet worden.

Ook voor de verkiezingen van de leden voor de Waterschappen is een Stemwijzer ontwikkeld. U kunt deze stemwijzer hier invullen.

Draag mens en natuur een warm hart toe en ga woensdag 20 maart 2019 stemmen!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel