Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het is essentieel dat krimp van de veestapel een prominente plek krijgt in het klimaatakkoord. Dat stelt het Burgerplatform Minder Beesten, dat ruim twintig burgergroepen vertegenwoordigt, waaronder Behoud de Parel uit Grubbenvorst.

'Het kan best zijn dat uit het klimaatakkoord 'nog slimmere ideeën komen'. Dat antwoordde minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) onlangs op kritische vragen over de krimp van de veestapel tijdens een regionale inspraakbijeenkomst over het klimaatakkoord. ,,En dan zou je wel gek zijn als je daar niet naar luistert'', voegde Wiebes eraan toe. Met andere woorden zei Wiebes: het reduceren van de veestapel is bespreekbaar. Dat klinkt bezorgde bewoners van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland als muziek in de oren. Minder dieren is niet alleen nodig om klimaatverandering tegen te gaan, maar ook om de uitwassen van de industriële veeteelt aan te pakken.

Gezondheidsrisico's
Al jaren zien bewoners van deze drie provincies lijdzaam aan hoe de veeteeltsector verder is geïndustrialiseerd. Al jaren zien ze de natuur in hun omgeving achteruithollen en hebben ze last van stank, geluidsoverlast en een slechte luchtkwaliteit. Jarenlang lopen zij gezondheidsrisico's. En ook al jaren voelen zij zich ongehoord en onbegrepen door de Haagse politiek, die de overlast die de enorme aantallen varkens in Oost-Brabant en Noord-Limburg veroorzaken structureel onderbelicht - ook in de media.

In Noord-Brabant alleen al leefden in 2017 zo'n 28 miljoen kippen, 6 miljoen varkens en 170.000 geiten, op een inwoneraantal van ongeveer 2,5 miljoen mensen. In delen van die provincie zijn er gemiddeld acht veehouderijen binnen een straal van een kilometer rond een woning. Bewoners maken zich zorgen om hun gezondheid en die van hun kinderen. De Q-koortsepidemie kostte 74 mensen het leven. Dat is in die streek zeker nog niet vergeten.

Bewoners hebben zich verzet, soms met succes. Maar het is tijd voor een structurele oplossing. En die zal uit Den Haag moeten komen. Dat ook steeds meer landbouworganisaties beginnen in te zien dat er in Nederland - het meest veedichte land van Europa - iets moet veranderen, geeft hoop.

"Maar hoop is niet genoeg. De politieke partijen die onderhandelen over de verdere invulling van het klimaatakkoord, het kabinet en de Tweede Kamer moeten daarom het inkrimpen van de veestapel niet alleen overwegen, maar dit ook een prominente plek geven in dat akkoord. Dat komt zowel het klimaat en de natuur als de leefkwaliteit en de volksgezondheid ten goede. Anders verzuimen de politici hun plicht om burgers te beschermen tegen de gevaren van de industriële veeteelt", aldus het Burgerplatform Minder Beesten.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel