Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In Hallo Horst aan de Maas wordt bericht dat deWerkgroep Behoud Woonomgeving De Paes de gemeente Horst aan de Maas en provincie Limburg beschuldigt van onbehoorlijk bestuur. In een brief gericht aan onder andere het College van B&W van Horst aan de Maas stelt de werkgroep dat gemeente en provincie niet transparant communiceren en een ondernemer een voorkeursbehandeling geven.

Werkgroep Behoud Woonomgeving De Paes verzet zich al enkele jaren tegen de uitbreiding van varkensbedrijf Ashorst aan de Veld-Oostenrijk in Horst. Naar eigen zeggen ervaren zij al vanaf 2012 stank en vrezen zij dat dit na de uitbreiding alleen nog maar erger wordt. Er zijn al diverse bestuurlijke overleggen geweest met de ondernemer en vertegenwoordigers van de gemeente en provincie. Volgens de werkgroep lijkt het er echter op dat de ondernemer wordt voorgetrokken door de provincie en gemeente. Er loopt al enkele jaren een vergunningsaanvraag bij provincie Limburg voor de uitbreiding en een procedure om onderdelen van het bedrijf die in eerste instantie niet pasten in het bestemmingsplan, te legaliseren. Volgens de werkgroep werd eind februari van dit jaar afgesproken dat de ondernemer samen met haar zou proberen tot verdere afspraken te komen.

Enkele weken later kwamen de bewoners erachter dat er, zonder dat zij hierover geïnformeerd waren, een conceptvergunning ter inzage lag. “Deze actie door bestuurders en ondernemer om hiervan niets met ons te communiceren heeft ons vertrouwen diep geschaad”, aldus de werkgroep in de brief aan provincie en gemeente. Volgens de werkgroep werkt de provincie mee aan het legaliseren van economische delicten. Een woordvoerder van gemeente Horst aan de Maas laat desgevraagd weten dat de brief op de agenda staat van de raadsvergadering van 12 december. “We hebben kennisgenomen van de brief en vinden dit in eerste instantie een aangelegenheid van de provincie.” Het stuk staat tevens op de agenda van de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van vrijdag 17 november.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel