Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Handhavingsverzoeken tegen ‘PAS-melders’

Projecten & onderwerpen: 

Mobilisation (MOB) en vereniging Leefmilieu - organisaties waar vereniging Behoud de Parel veel mee samenwerkt - hebben in de afgelopen maanden in vier provincies handhavingsverzoeken ingediend betreffende zogeheten ‘PAS melders’.

Sinds 2015 zijn onder het PAS duizenden bedrijven op basis van een melding uitgebreid ten koste van de natuur. De provincies hebben aangekondigd alle bedrijven zonder natuurvergunning alsnog een vergunning te willen geven op basis van salderen. De twee organisaties stellen dat dit onmogelijk is met de nieuwe stikstofwet.

Richtlijn luchtkwaliteit WHO aangescherpt

Projecten & onderwerpen: 

De richtlijn voor luchtkwaliteit van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is op 22 september 2021 flink aangescherpt (zie ook een eerder artikel met hetzelfde thema). De richtlijn is geen juridisch bindende aanbeveling, maar wordt gebruikt als een wetenschappelijk onderbouwing om besluitvormers te helpen bij het vaststellen van juridisch bindende normen en doelen voor luchtkwaliteit op internationaal, nationaal en lokaal niveau.

Vervolgvragen SP over Mestverwerkingsfabriek nabij Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Yolanda Claessens, lid van Provinciale Staten van Limburg voor de SP, is niet tevreden met de antwoorden van Gedeputeerde Staten op haar vragen over de Mestverwerkingsfabriek van RMS nabij Grubbenvorst. Reden voor SP'er Claessens om vervolgvragen te stellen (zie bijlage).

Antwoorden GS Limburg op vragen SP Limburg over mestverwerkingsfabriek

Projecten & onderwerpen: 

Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft de SP-fractie in Provinciale Staten laten weten dat de eigenaren van de mestverwerkingsfabriek RMS (nu in handen van investeringsmaatschappij Black Rock) nog steeds onvoldoende gegevens heeft opgestuurd om een natuurvergunning te kunnen verlenen voor de bouw van de fabriek nabij Grubbenvorst. Daarmee duurt de procedure voor het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet - de aanvraag verstuurde RMS op 28 juli 2016 - nu al ruim vijf (!) jaar.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel