Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Grubbenvorstenaren ongevraagd ambassadeur voor "Gezicht naar de Maas"?

Projecten & onderwerpen: 

Het bestuur van Grubbenvorst Verenigt heeft onlangs besloten ambassadeur te gaan zijn voor de Stichting "Gezicht naar de Maas". En "Ondernemers Collectief Grubbenvorst heeft zich aangesloten bij het bestuur van de stichting. De Stichting "Gezicht naar de Maas" zet zich in voor de realisatie van grootse plannen om de oever van de Maas bij Grubbenvorst commercieel te gaan exploiteren. Het gaat om plannen voor een recreatieplas met jachthaven en zwemplas met woningbouw in het winterbed van de Maas.

Vragen over stalbrand in Melderslo

Projecten & onderwerpen: 

Op 8 september 2021 zijn door het Americaanse SP-raadslid Michael Van Rengs vragen gesteld aan het college van B&W van Horst aan de Maas (zie bijlage) naar aanleiding van een krantenartikel in dagblad De Limburger van 25 augustus 2021 over een stalbrand in Melderslo. Het college heeft inmiddels gereageerd op de vragen van Van Rengs (zie bijlage).

Einde aan subsidie voor mest­ver­gisters

Projecten & onderwerpen: 

Aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst bestaan plannen om de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland neer te zetten. De buurt heeft samen met Behoud de Parel een juridische procedure aangespannen tegen de plannen. De buurt en Behoud de Parel worden wellicht geholpen door een uitspraak van de Tweede Kamer bij de Algemene Beschouwingen, waardoor de subsidie voor mestvergisting afgeschaft wordt.

B&W Horst aan de Maas blijft treuzelen bij controle op Intensieve Veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas blijft treuzelen in het nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot de controle op de Intensieve veehouderij (IV). In de gemeenteraadsvergadering van 7 september 2021 werd dat aan de orde gesteld door SP-raadslid Michael Van Rengs. Hij vroeg waarom het college van B&W een snellere alternatieve aanpak die Behoud de Parel had voorgesteld niet overnam. Het antwoord van de verantwoordelijk wethouder stelde teleur. B&W blijft bij haar eigen – trage – aanpak.

Nieuwe WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit liegen er niet om

Projecten & onderwerpen: 

Op 22 september 2021 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar richtlijnen voor de luchtkwaliteit bijgesteld. De conclusie: de waarden voor luchtverontreiniging moeten flink omlaag om schadelijke gezondheidseffecten en sterfte bij mensen te voorkomen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel