Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Open dag Centrale Zandverwerkingsinstallatie Raaieind

Projecten & onderwerpen: 

Op zaterdag 2 oktober organiseert de Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) een open dag op de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) op het Raaieind in Grubbenvorst. De buurt heeft samen met Behoud de Parel jaren strijd gevoerd tegen de komst van de CVI, waar een zandverwerkingsinstallatie, een haven en een zanddepot (waar verontreinigd zand uit de Maas wordt gestort).

SP Limburg stelt vragen over realisering Megamestfabriek aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg heeft op 6 september 2021 schriftelijk vragen gesteld aan het College van GS van Limburg over de stand van zaken met betrekking tot de komst van de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland  naar Grubbenvorst. Omwonenden van de locatie waar de mestfabriek moet komen, hebben zich uitgesproken tegen de komst van de fabriek. En de SP wijst de komst af omdat de werkelijke problemen - het mestoverschot - er niet mee wordt opgelost.

Behoud de Parel in het zonnetje gezet

Projecten & onderwerpen: 

Op 6 augustus ontving André Vollenberg uit de handen van de programmamaker van het populaire radioprogramma “Wekkerradio” van Omroep Horst aan de Maas een mooie bos bloemen. Onderdeel van dit radioprogramma is “De Bloemenketting”, waarin een maatschappelijk actieve inwoner van Horst aan de Maas in het zonnetje wordt gezet.

Jaarlijkse "Liegebeest" van Wakker Dier weer van start

Projecten & onderwerpen: 

Het is weer zover: de jaarlijkse Liegebeestverkiezing - georganiseerd door Wakker Dier - is geopend! Wakker Dier heeft ook dit jaar vijf bedrijven genomineerd die volgens Wakker Dier met misleidende praatjes en plaatjes producten vol dierenleed aansmeren.

Plannen voor grootste mestfabriek van Nederland in Grubbenvorst/Venlo komen niet van de grond.

Projecten & onderwerpen: 

In 2017 verleende de provincie Limburg vergunning voor de bouw van de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland door het Duitse bedrijf RMS (lees hier het artikel over de plannen van RMS). Maar tot op heden is er nog geen begin gemaakt met de bouw. Juridisch verzet van de buurt heeft dat vooralsnog kunnen voorkomen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel