Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Mestvergister van RMS in Groenlo lijkt van de baan

Projecten & onderwerpen: 

De beoogde mestvergister van RMS op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo lijkt definitief van de baan. Dat werd tijdens de raadsvergadering van Oost Gelre, waartoe Groenlo behoort, bekend gemaakt. De optie van initiatiefnemer WSB (de eigenaar van RMS) op de grond op De Laarberg - die eind 2021 afloopt - wordt niet verlengd.

Werkgroep Arbeidsmigranten stuurt brief met aandachtspunten voor verkiezingsprogramma aan deelnemers raadsverkiezingen ’22.

Projecten & onderwerpen: 

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas heeft aan de politieke partijen die in Horst aan de Maas deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een brief geschreven met aandachtspunten voor het verkiezings-programma (zie bijlage).

Natuurorganisaties manen de provincie Limburg snel werk te maken van stikstofreductie

Projecten & onderwerpen: 

In een recente brief aan de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur benadrukken een aantal milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Limburg, waar vereniging Behoud de Parel bij is aangesloten, dat een snelle en forse verlaging van de stikstofuitstoot nodig is voor succesvol natuurherstel in onze provincie.

Groter aantal longontstekingen in de buurt van veehouderijen opnieuw bevestigd

Projecten & onderwerpen: 

Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen die in landelijke gebieden wonen met veel veehouderijen nog steeds een grotere kans hebben op een longontsteking dan mensen die in landelijke gebieden wonen met minder of geen veehouderijen in de buurt. Daarnaast geldt dat mensen die dichtbij een geitenhouderij wonen, een grotere kans op een longontsteking hebben dan mensen die verder weg wonen.

Behoud de Parel: “Vaag Uitvoeringsprogramma Visie veehouderij Horst aan de Maas vertraagt vooruitgang”

Projecten & onderwerpen: 

In een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas (zie bijlage) schrijft vereniging Behoud de Parel dat zij teleurgesteld is over de inhoud van het “Uitvoeringsprogramma Visie veehouderij Horst aan de Maas”. Eerder al had de vereniging kritiek op de in juli 2021 aangenomen “Visie”. Die is volgens Behoud de Parel te abstract en te vaag. Wethouder Tegels heeft bij het vaststellen van de visie beloofd dat in het uitvoerings-programma een en ander geconcretiseerd wordt.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel