Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Vervolgvragen SP over Mestverwerkingsfabriek nabij Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Yolanda Claessens, lid van Provinciale Staten van Limburg voor de SP, is niet tevreden met de antwoorden van Gedeputeerde Staten op haar vragen over de Mestverwerkingsfabriek van RMS nabij Grubbenvorst. Reden voor SP'er Claessens om vervolgvragen te stellen (zie bijlage).

Antwoorden GS Limburg op vragen SP Limburg over mestverwerkingsfabriek

Projecten & onderwerpen: 

Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft de SP-fractie in Provinciale Staten laten weten dat de eigenaren van de mestverwerkingsfabriek RMS (nu in handen van investeringsmaatschappij Black Rock) nog steeds onvoldoende gegevens heeft opgestuurd om een natuurvergunning te kunnen verlenen voor de bouw van de fabriek nabij Grubbenvorst. Daarmee duurt de procedure voor het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet - de aanvraag verstuurde RMS op 28 juli 2016 - nu al ruim vijf (!) jaar.

Grubbenvorstenaren ongevraagd ambassadeur voor "Gezicht naar de Maas"?

Projecten & onderwerpen: 

Het bestuur van Grubbenvorst Verenigt heeft onlangs besloten ambassadeur te gaan zijn voor de Stichting "Gezicht naar de Maas". En "Ondernemers Collectief Grubbenvorst heeft zich aangesloten bij het bestuur van de stichting. De Stichting "Gezicht naar de Maas" zet zich in voor de realisatie van grootse plannen om de oever van de Maas bij Grubbenvorst commercieel te gaan exploiteren. Het gaat om plannen voor een recreatieplas met jachthaven en zwemplas met woningbouw in het winterbed van de Maas.

Vragen over stalbrand in Melderslo

Projecten & onderwerpen: 

Op 8 september 2021 zijn door het Americaanse SP-raadslid Michael Van Rengs vragen gesteld aan het college van B&W van Horst aan de Maas (zie bijlage) naar aanleiding van een krantenartikel in dagblad De Limburger van 25 augustus 2021 over een stalbrand in Melderslo. Het college heeft inmiddels gereageerd op de vragen van Van Rengs (zie bijlage).

Einde aan subsidie voor mest­ver­gisters

Projecten & onderwerpen: 

Aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst bestaan plannen om de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland neer te zetten. De buurt heeft samen met Behoud de Parel een juridische procedure aangespannen tegen de plannen. De buurt en Behoud de Parel worden wellicht geholpen door een uitspraak van de Tweede Kamer bij de Algemene Beschouwingen, waardoor de subsidie voor mestvergisting afgeschaft wordt.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel