Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

B&W Horst aan de Maas blijft treuzelen bij controle op Intensieve Veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas blijft treuzelen in het nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot de controle op de Intensieve veehouderij (IV). In de gemeenteraadsvergadering van 7 september 2021 werd dat aan de orde gesteld door SP-raadslid Michael Van Rengs. Hij vroeg waarom het college van B&W een snellere alternatieve aanpak die Behoud de Parel had voorgesteld niet overnam. Het antwoord van de verantwoordelijk wethouder stelde teleur. B&W blijft bij haar eigen – trage – aanpak.

Nieuwe WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit liegen er niet om

Projecten & onderwerpen: 

Op 22 september 2021 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar richtlijnen voor de luchtkwaliteit bijgesteld. De conclusie: de waarden voor luchtverontreiniging moeten flink omlaag om schadelijke gezondheidseffecten en sterfte bij mensen te voorkomen.

Open dag Centrale Zandverwerkingsinstallatie Raaieind

Projecten & onderwerpen: 

Op zaterdag 2 oktober organiseert de Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) een open dag op de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) op het Raaieind in Grubbenvorst. De buurt heeft samen met Behoud de Parel jaren strijd gevoerd tegen de komst van de CVI, waar een zandverwerkingsinstallatie, een haven en een zanddepot (waar verontreinigd zand uit de Maas wordt gestort).

SP Limburg stelt vragen over realisering Megamestfabriek aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg heeft op 6 september 2021 schriftelijk vragen gesteld aan het College van GS van Limburg over de stand van zaken met betrekking tot de komst van de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland  naar Grubbenvorst. Omwonenden van de locatie waar de mestfabriek moet komen, hebben zich uitgesproken tegen de komst van de fabriek. En de SP wijst de komst af omdat de werkelijke problemen - het mestoverschot - er niet mee wordt opgelost.

Behoud de Parel in het zonnetje gezet

Projecten & onderwerpen: 

Op 6 augustus ontving André Vollenberg uit de handen van de programmamaker van het populaire radioprogramma “Wekkerradio” van Omroep Horst aan de Maas een mooie bos bloemen. Onderdeel van dit radioprogramma is “De Bloemenketting”, waarin een maatschappelijk actieve inwoner van Horst aan de Maas in het zonnetje wordt gezet.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel