Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Behoud de Parel roept Limburgse gemeenten op Intensieve Veehouderijen te controleren op milieueisen

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft aan alle gemeenten in Limburg een brandbrief geschreven (zie bijlage) om hen te wijzen op de verplichting van vergunningverleners om per 21 februari 2021 alle vergunningen van intensieve veehouderijen met de omvang van een IPPC-bedrijf te controleren en actualiseren. Per deze datum dient in de vergunningen opgenomen te zijn dat elke stal en activiteit voldoet aan de BBT-eisen (BBT = Best Beschikbare Technieken). Geen enkel bedrijfsonderdeel is hiervan uitgesloten.

Landbouwverkiezingsdebat op 18 februari

Projecten & onderwerpen: 

Op donderdag 18 februari gaan 5 boeren en 12 partijen met elkaar in debat over het landbouwbeleid in het kader van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Iedereen kan dit debat - via een livestream - bijwonen.

Nieuwe staltechnieken onttrokken aan openbaarheid

Projecten & onderwerpen: 

Producenten van nieuwe stalsystemen en technieken hoeven geen informatie te verstrekken aan derden. De gegevens van goedgekeurde stalsystemen en technieken waaraan een voorlopige emissiefactor is toegekend, zijn niet openbaar. Dat hebben bedrijven die nieuwe technieken ontwikkelen, afgesproken met het ministerie van I&W, zo meldt max5odeur op haar website.

Werkelijke emissies vanuit veehouderijen zijn onbekend

Projecten & onderwerpen: 

De werkelijke emissies van ammoniak, fijnstof en geur vanuit veehouderijen zijn onbekend. Er is sprake van een schijnwerkelijkheid, een ”mismatch tussen berekende en werkelijke emissies”. Het huidige systeem van vergunningverlening, toezicht en handhaving is ook niet gericht op het waarborgen van de daadwerkelijke emissies van stallen.

Volop aandacht voor fijnstofmeetproject Behoud de Parel

Projecten & onderwerpen: 

De uitstoot van geur, ammoniak, fijnstof en endotoxinen heeft negatief effect op de gezondheid van burgers en dan met name bij omwonenden van intensieve veehouderijen. De uitstoot van ammoniak heeft invloed op de landschappelijke omgeving en de natuur. Door de luchtkwaliteit te meten ontstaat er meer zicht op de feitelijke situatie en kan gekeken welke maatregelen waar genomen moeten worden om die negatieve effecten weg te nemen of te voorkomen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel