Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

GRUBBENVORST – Verwerking van zand en grind in een drijvende installatie is beter voor het milieu en de natuur dan wanneer de delfstoffen op land verwerkt worden. Aan de andere kant is een verwerkingsinstallatie op land goedkoper en sneller te realiseren. Wat de gezondheid (fijnstof) betreft is een zandverwerkingsinstallatie op land beter. Tenzij er een elektrisch aangedreven drijvende installatie gebouwd wordt, dan is er geen verschil tussen verwerking op land en op water. Tot die conclusie komt adviesbureau De Meent dat in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas vier varianten voor de zandverwerking van de Maasbeveiliging onder de loep nam.

De Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) wil graag een verwerkingsinstallatie op land bouwen bij Raaieind in Grubbenvorst. Tegelijkertijd wil het bedrijf in Raaeind een haven en omputterrein (slibdepot) ghraven. Het zand en grind zou van de verschillende winplekken langs de Maas in Noord-Limburg naar Grubbenvorst gebracht worden om daar verder te worden verwerkt.

De vereniging Behoud De Parel wil geen verwerkingsinstallatie in Grubbenvorst en is ook mordicus tegen de komst van een slibdepot in Raaieind en een haven die straks - naar de mening van Behoud de Parel - ongetwijfeld omgezet zal worden in een containerhaven. Ze vreest voor overlast, fijnstof en nadelige gevolgen voor het milieu. Daarom opperde Behoud de Parel een aantal andere varianten voor de verwerking van het zand en grond. Zo zou dit kunnen gebeuren in een drijvende installatie, en op diverse plekken op land verder worden verwerkt in kleine installaties. Ook zouden de delfstoffen verwerkt kunnen worden bij bestaande landinstallaties.

Een andere mogelijkheid is de bouw van een nieuwe installatie bij de haven in Wanssum. Die laatste twee varianten scoren volgens De Meent een stuk minder dan de verwerking bij Raaieind of in een drijvende installatie.

In een eerste reactie stelt Wybe Bakker van Behoud de Parel, dat adviesbureau De Meent wel erg aardig is voor DCM. "Een zekere nuancering had ik verwacht en is natuurlijk ook nodig. Maar in het algemeen vindt ik dat men toch duidelijk de kant van DCM kiest. Overal waar men voordeel ziet in de oplossing van vereniging Behoud de Parel komt er een "maar" achteraan waardoor het voordeel toch weer min of meer geneutraliseerd wordt". Het lijkt er op dat adviesbureau De Meent duidelijk kiest voor een hoogwatervrije opstelling, terwijl een eenvoudig dijkje rondom toch ook een oplossing is. "Voor het innemen van ruimte in het stroomgebied van de Maas, bieden de ontgrondingen voldoende compensatie", aldus Bakker. "Maar je moet dat natuurlijk wel regelen met Rijkswaterstaat en daarvoor moet je willen".
Wybe Bakker benadrukt ook, dat een belangrijke reden waarom Behoud de Parel tegen de plannen is, omdat de vereniging geen haven wilt in Grubbenvorst. Dit omdat deze op termijn een containerhaven wordt. In het onderzoek van De Meent is aan dit aspect geen aandacht gegeven.

De gemeenteraad van Horst aan de Maas vergadert dinsdag 12 mei weer over de plannen voor de verwerkingsinstallatie van zand en grind in Grubbenvorst. De vergadering in het gemeentehuis in Horst begint om acht uur ’s avonds.

(Bron: Dagblad de Limburger, 1-5-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel