Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Wetenschappers onderzoeken de samenhang tussen megavarkensstallen en de "varkensgriep". De internationale organisatie AVAAZ voert actie om dat onderzoek te ondersteunen en om te komen tot regels voor deze megastallen. U kunt aan die actie deelnemen.

De bedoeling is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties op te roepen volledig onderzoek te doen naar deze bio-industrie. Vervolgens kunnen er wereldwijd regels afgesproken worden met betrekking tot de bio-industrie, die wereldwijd de volksgezondheid beschermd.

De agrobussiness zal natuurlijk proberen te voorkomen dat er zulk onderzoek of zulke regels komen of te komen tot een "hervorming" van deze "industriële tak". Daarom is het van belang om daar een wereldwijde "schreeuw" om actie van de gezondheidsautoriteiten tegenover te stellen!

Teken de petitie door op de bijgaande link te klikken en laat vrienden, kennissen en familie weten dat ze ook de petitie kunnen ondertekenen. De organisatie van AVAAZ zal er voor zorgen dat de 'handtekeningen' terecht komen bij de genoemde organisaties van de VN. Dat gebeurd als er zo'n 200.000 handtekeningen verzameld zijn. Dan gaat AVAAZ naar Geneve, waar de WHO zetelt en ze nemen dan een "kudde" van ( kartonnen) varkens mee, waarbij elk varken duizend handtekeningen vertegenwoordigd.

Met uw handtekening vraag u Dr. Margaret Chan, Directeur-Generaal van de WHO en Dr. Jacques Diouf, Directeur-Generaal van de FAO: "Wij roepen u op volledig onderzoek te doen naar deze bio-industrie en vervolgens wereldwijd regels af te spreken met betrekking tot de bio-industrie, die wereldwijd de volksgezondheid garandeerd.

U kunt u 'handtekening" zetten via de volgende link:
http://www.avaaz.org/en/swine_flu_pandemic/?cl=225148475&v=3271
Het betreft een Engelstalige website. In voorgaande hebben we geprobeerd de tekst zo goed mogelijk te vertalen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel