Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De gemeenteraad van Horst besprak dinsdag 12 mei het onderzoek van advisebureau De Meent over de plannen voor een zandverwerkings-centrale in Raaieind in Grubbenvorst.

De Grubbenvorster vereniging Behoud de Parel en omwonenden - die de komst van een Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CZVI) in Raaieind niet zien zitten - zagen vanaf de publieke tribune dat VVD en CDA weer kozen vóór de ondernemer en tegen de wensen van de bevolking. De SP pleitte juist voor meer draagvlak onder de bevolking, te bereiken door een overleg tussen Behoud de Parel en DCM, de ondernemer, die de zandverwerking ter hand gaat nemen. Het woord is nu aan het college van B&W dat in opdracht van de raad met een voorstel moet komen.

Al langere tijd liggen er plannen om de Maas in Noord-Limburg te beveiligen tegen overstromingen. De plannen zijn afkomstig van de CDA-fractie in Provinciale Staten en kern van het plan is een Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CZVI) in Raaieind. Een plan waar de bevolking van Grubbenvorst massaal tegen te hoop is gelopen. Vereniging Behoud de Parel heeft een alternatief plan ontwikkeld, dat uitgaat van verwerking op drijvende installaties en afvoer via bestaande havens. Voordeel: geen overlast en geen afbraak van de natuur in de nabijheid van Raaieind. De raad kon moeilijk vaststellen welke van de twee plannen het beste was en liet daarom adviesbureau De Meent onderzoek doen. Dat bureau kwam tot de conclusie dat de plannen van Behoud de Parel het beste waren voor het milieu, de plannen van DCM waren goedkoper en konden sneller gerealiseerd worden.

Verdeeldheid
In de raad bleek verdeeldheid over de conclusies die getrokken konden worden uit het onderzoek. De SP is tegen een CVI in Raaieind en stelt dat de maasbeveiliging als uitgangspunt genomen moet worden in plaats van het geldelijk gewin van DCM. De PvdA adviseerde B&W nog eens nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de haven in Wanssum. De Meent zou dit onderdeel onvoldoende onderzocht hebben. De PvdA lijkt in principe ook tegen de CVI in Raaieind, maar sluit die niet uit. Als de plannen van DCM toch doorgang vinden, wil de PvdA dat de gemeente vergoedingen krijgt van de ontgrinders. CDA en VVD adviseerden B&W te kiezen voor de plannen van DCM. Zij gaan er van uit dat dit plan beter is dan de alternatieven van Behoud de Parel.

De SP merkte in haar betoog op dat draagvlak onder de bevolking essentieel is. Er moet voldoende tijd genomen worden voor deze beslissing en er moet draagvlak komen onder de bevolking. Niet winstmaximalisatie voor DCM, maar de Maasbeveiliging moet volgens de SP centraal staan. Om dat te bereiken pleitte SP-fractievoorzitter Michael van Rengs voor een overleg van DCM, B&W en Behoud de Parel, als vertegenwoordiging van de bevolking. Wethouder Litjens stond niet afwijzend tegenover dit voorstel.

Reactie Behoud de Parel
In een reactie namens Behoud de Parel stelt voorzitter André Vollenberg: "Als het plan van DCM - waar VVD en CDA voorstander van zijn - uitgevoerd gaat worden, zullen de werkzaamheden ongeveer 25 jaar gaan duren! Het verdienen van zo veel mogelijk geld door de baggeraars lijkt uitgangspunt in de standpunten. Als toehoorder bij de raadsvergadering vraag ik mij af waarvoor ook al weer die plannen zijn ingesteld? Dat was toch als beveiliging tegen overstromingen! Wij hebben een plan gepresenteerd waarin de beveiliging in ongeveer 5 jaar gerealiseerd kan zijn. Mocht het plan van DCM worden uitgevoerd, dan zullen alle mensen die langs de lager gelegen gebieden aan de Maas wonen, 20 jaar langer dan noodzakelijk het risico lopen op overstromingen. En dat voor het financiele gewin van één bedrijf. Komt meteen de vraag op voor wie de democratisch gekozen bestuurders nu ook al weer in de gemeenteraad zitten? En wat zijn beloften waard?"

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel