Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Partij voor de Dieren in de provincies Utrecht en Noord-Brabant vraagt om een inventarisatie van gecombineerde pluimvee- en varkensbedrijven.

Zo kunnen eventuele risico's voor de vermenging van verschillende influenzavirussen in kaart worden gebracht. De PvdD haalt een rapport aan van het RIVM over de volksgezondheidsaspecten van veehouderij-megabedrijven. Daarin staat dat het samen huisvesten van varkens en kippen op één bedrijf wordt afgeraden in verband met de kleine kans op het ontstaan van een nieuw griepvirus.

Het aantal bedrijven in Nederland dat zowel kippen als varkens houdt is niet groot. Volgens de gegevens van de landbouwtelling zijn er ruim 8.200 bedrijven met varkens als hoofdtak en bijna 2.500 bedrijven met kippen als hoofdtak. Van die pluimveebedrijven hebben er tenminste 47 ook varkens en van de varkensbedrijven hebben er tenminste 34 ook kippen. Daarnaast zijn er volgens het CBS 89 bedrijven die niet als hoofdtak kippen en varkens hebben, maar wel beide diersoorten houden.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jan Braakman, 5-5-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel