Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DEN BOSCH – Het veelbesproken onderzoek naar de effecten van de intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden in Oost-Brabant en Noord-Limburg gaat door. Landbouwminister Verburg verzet zich niet langer tegen zo'n onderzoek, dat in ieder geval ook rond Boekel en Gemert gehouden zal worden. Ook in het noordelijk en zuidelijk deel van Oost-Brabant alsmede in Noord-Limburg worden locaties uitgezocht waar veel burgers dichtbij grote concentraties veehouderijen wonen en blootgesteld worden aan uitstoot van fijnstof en vee(voer)transporten. Daar heerst grote onrust onder de bevolking vanwege de komst van megastallen.

Verburg heeft inmiddels een brief ondertekend die minister Klink van volksgezondheid mede namens haar op zeer korte termijn naar de Tweede Kamer zal sturen, zo bevestigen hun woordvoerders. Het onderzoek is opgezet door de GGD in Brabant en hangt al een jaar boven de markt. Op acht à tien verschillende veehouderijlocaties komen metingen naar de uitstoot van met name fijnstof dat ook ziektekiemen herbergt. Tevens wordt onderzocht of klachten, zoals longaandoeningen, die binnenkomen bij plaatselijke artsen zijn terug te voeren naar blootstelling aan de uitstoot uit veestallen.

Verburg vond nader onderzoek naar het verband tussen gezondheidsklachten en veehouderij niet nodig omdat er volgens haar op dat terrein al voldoende onderzocht is. Volksgezondheidsdeskundigen weerspreken dat en ook de provincies Noord-Brabant en Limburg maken zich sterk voor het onderzoek. De uitkomsten kunnen van belang zijn voor de beoordeling van concrete aanvragen voor megastallen, waar gemeenten zich momenteel geen raad mee weten.

Klink wil aandacht voor risico veebedrijf
Hangende het onderzoek naar de gezondheidsrisico's van de intensieve veehouderij, wil minister Ab Klink van Volksgezondheid geen aanvullende eisen stellen aan boerenbedrijven voor de uitstoot van fijnstof. Wél doen gemeenten en provincies er volgens hem verstandig aan om bij het verlenen van vergunningen voor stallen of bij het opstellen van bestemmingsplannen voor veeconcentratiegebieden alvast meer rekening te houden met de effecten op de menselijke gezondheid. Dat kan volgens Klink op basis van bestaande kennis.

"Naast kippen- en varkensbedrijven nemen wij ook geitenhouderijen mee in het onderzoek. Dat gebeurt vanwege de uitbraak van Q-koorts", verklaart Henk Jans van de Brabantse GGD die het onderzoek samen met drie andere instituten uitvoert. "We gaan het nu snel op de rails zetten" , zegt Jans. Het onderzoek duurt een jaar, kost 700.000 euro en omvat onder meer 200 metingen op acht verschillende locaties.

(Bron: Brabants Dagblad, 29-5-'09)

Behoud de Parel