Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Hoewel de gemeenteraad het sein op groen heeft gezet voor de Centrale Verwerkingsinstallatie in Grubbenvorst, blijft er voor de dorpsraad nog veel onduidelijk. Volgens dorpsraadvoorzitter Jos Jacobs moeten er een aantal zaken eerst goed onderzocht worden, voordat zij positief op het project kunnen reageren.

Ook de gemeenteraad heeft vorige week dinsdag tijdens de raadsvergadering nog een aantal voorwaarden aan de bouw van de CVI gesteld. Mocht bijvoorbeeld blijken dat de gezondheid van de inwoners van het dorp risico loopt door de verwerkingsinstallatie en andere ontwikkelingen in Grubbenvorst, dan wil de raad zijn besluit terug kunnen draaien. Ook de dorpsraad vraagt het college om de toegezegde 0-meting ten aanzien van milieubelasting in en rond het dorp zo snel mogelijk uit te laten voeren.

Waar de dorpsraad zich met name zorgen om maakt is de verkeersveiligheid in het dorp. Om het verkeer op het Raaieind beter te ontsluiten moet er volgens de dorpsraad een ongelijkvloerse kruising komen. Verder pleit hij voor een nieuwe afvoermogelijkheid voor het vrachtverkeer richting Venlo/A67/A73 met rechtstreekse aansluiting op het snelwegennet. Zo wordt het lokale verkeer gescheiden van het regionale

(Bron: Echo aan de Maas, 23-7-2009)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel