Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Dorpsraad Grubbenvorst heeft aan de hand van een tiental voor het dorp belangrijke ‘projecten’ een overzicht gemaakt van de standpunten van de verschillende politieke partijen die op dit moment zitting hebben in de gemeenteraad van Horst aan de Maas.

Het overzicht is voorgelegd aan alle betrokken politieke partijen van Horst aaan de Maas en hen is om hun reactie gevraagd. Alle 4 partijen hebben hier positief op gereageerd. De partijen die nu ook deelnemen aan de verkiezingen(Essentie, met daarin opgenomen de VVD-raadsleden van Horst aan de Maas, en D66) zijn niet gevraagd, aangezien het hier gaat om de ontwikkelingen rond Grubbenvorst van de afgelopen raadsperiode.

De projecten die in het overzicht (zie bijlage) aan de orde komen zijn:
- Centrumontwikkeling
- Winkels bij Boerenbond
- Nieuw Gemengd Bedrijf
- Huidig Klavertje 4 en Tradeport
- Verbindingsweg A67/A73 en Greenportlane
- CVI
- ´Knip´ en Venloseweg
- Uitbreiding accomodaties
- Verplaatsing verenigingsleven
- Ontwikkeling woningbouw

Conclusie
De Dorpsraad Grubbenvorst laat het trekken van conlusies naar aanleiding van haar overzicht over aan de inwoners van Grubbenvorst.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel