Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) willen weten waarom de samenleving moet meebetalen aan de komst van megastallen, de zogeheten varkensflats.
Beide partijen hebben dinsdag vragen gesteld aan minister Gerda Verburg (Landbouw). Ze vragen zich onder meer af wat het maatschappelijk belang is van deze grote bedrijven. Ook willen ze horen wie gaat beoordelen of een activiteit agrarisch of industrieel is."

Ongekende industrialisering
Milieudefensie denkt dat de bouwplannen tot een "ongekende industrialisering" van de veehouderij zouden leiden en schade aan landschap en milieu toebrengen.
"Niet alleen passen de gebouwen niet in het landelijk gebied, er moeten ook vele vrachtwagens met voer, mest en slachtvee over de landweggetjes."

Locaties
Bezorgde omwonenden hebben in een week tijd ruim vijftig locaties aangemeld waar varkensflats zouden moeten komen. Omdat de overheid geen overzicht heeft van deze plannen, brengt Milieudefensie de locaties in kaart.
"Wij hebben nu in beeld gebracht dat op zeker 53 plekken megastallen voor meer dan 5000 varkens of meer dan 250.000 kippen zijn gepland."
Volgens de milieugroepering zijn er uitschieters in Vroomshoop (Overijssel) met plannen voor drie etages met 65.000 varkens, Middenmeer (Noord-Holland) met 1.620.000 slachtkuikens en Grubbenvorst (Limburg): 1.300.000 kippen en 35.000 varkens op meerdere verdiepingen.

Industriecomplexen
Wouter van Eck (Milieudefensie): "De politiek hoort paal en perk te stellen aan de omvang van de stallen. De samenleving wil geen dieren in enorme industriecomplexen, maar vraagt juist om een verbetering van milieukwaliteit en dierenwelzijn."
Annechien ten Have, voorzitter van de veehouderijsectoren in LTO-verband, wijst er op dat schaalvergroting zich in alle sectoren van de economie voordoet, dus ook in de land- en tuinbouw en de veehouderij.

Ruimte
"We hebben met elkaar afgesproken dat varkensbedrijven gelegen bij natuurgebieden of de bebouwde kom worden verplaatst naar locaties met ruimte voor uitbreiding."
"We praten dus niet over een uitbreiding van de varkensstapel, maar over een verplaatsing naar locaties met meer ruimte."

Onrust
De LTO-voorzitter stelt dat de varkenshouderij nu ook al grote bedrijven kent die voldoen aan de regels. De nieuwe, grote bedrijven worden volgens Ten Have ten onrechte bestempeld als 'varkensflats'.
"Wij hebben niets met die term of met het begrip agro-industriële complexen. De maatschappelijke onrust nemen we wel heel serieus. Nieuwe varkensstallen dienen landschappelijk te worden ingepast.
Daarbij moet ook worden gekeken naar de omvang van de stal. De varkenshouderij heeft al sinds jaar en dag haar wortels op het platteland en dat moet zo blijven."

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel