Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Varkensvlees wordt de komende maanden flink duurder als de graanprijs zo extreem hoog blijft. Voor rundvlees is dat in mindere mate ook het geval, meldde de Europese Commissie dinsdag.

Graan zit in het veevoer voor deze dieren. De prijs van kippenvlees in de Europese Unie is al enkele tientallen procenten gestegen, omdat kippen veel graan eten.

De graanprijs piekt momenteel op recordhoogtes door tegenvallende oogsten en groeiende vraag. Graan is steeds meer nodig voor biobrandstof en voor China.

Minister Gerda Verburg (Landbouw) verwacht dat deze prijs voor een deel hoger zal blijven. ‘Maar nu stijgen ze wel erg snel. Ik vraag me af of het op dit niveau zo zal blijven’, zei de minister in de marge van een informeel beraad van EU-ministers van Landbouw in Porto de afgelopen dagen. Ze vindt het te vroeg voor een definitief oordeel, vooruitlopend op de oogst in Australië. Ze steunt een Brussels plan om de graanoogst komend jaar flink te vergroten. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de verplichte braaklegging van akkers tijdelijk af te schaffen. Het ongebruikt laten van 10 procent van de landbouwgronden was ooit ingesteld om overproductie van graan tegen te gaan.

Sommigen pleiten ervoor dat de EU een minimumvoorraad aanhoudt van producten als graan en melk. Europees Commissaris Mariann Fischer Boel (Landbouw) zei dinsdag dat ze daar geen voorstander van is. Ook andere producten zoals melk zijn recent duurder geworden door grotere vraag, onder meer omdat China nu schoolmelk uitdeelt. Nederland wil daarom dat melkveehouders in de EU tijdelijk meer melk mogen afleveren.
(Bron: ANP, 18-9-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel