Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het kabinet moet in de benen komen om de achteruitgang van de natuur in Nederland een halt toe te roepen. De kwaliteit van het landschap staat ernstig onder druk door de oprukkende bebouwing. Het Rijk moet ervoor waken dat gemeenten niet gaan knagen aan de nog beschikbare groene ruimte. Die forse waarschuwing zal het Milieu en Natuur Planbureau, een belangrijk adviesorgaan van de regering, volgende week aan het kabinet afgeven. In een nog geheim advies stelt het MNP dat de overheid gedwongen is om ruimtelijke keuzen te maken nu blijkt dat Nederland almaar minder groen wordt. Volgens het planbureau zal de vraag naar nieuwe woningen, bedrijventerreinen en infrastructuur in de nabije toekomst groot blijven. Dit zal dit meer dan ooit op gespannen voet komen te staan met eenzelfde vraag naar een toename van groen in Nederland, zo blijkt uit de Milieubalans 2007 die Cobouw in zijn bezit heeft.
(Bron: Cobouw, 7 september 2007)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel