Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De start van het Burgerinitiatief - zaterdag 29 mei 2010 - onder de leus "Gezondheid eerst!" in het centrum van Grubbenvorst was een groot succes. Goed weer, opgewekte mensen, een fantastische actieband en - het belangrijkste - meteen al 135 handtekeningen onder het burgerinitiatief. Een betere start had Behoud de Parel zich niet kunnen wensen.

Om precies 14.00 uur klonk vanaf de kiosk in het centrum van Grubbenvorst het doordringende geluid van het Parel Leed Aksieorkes Grubbevors (P.L.A.G.) met het actielied "Zeker neet doan". Margo Verbeek, Pieter Simons, Jos Spoormakers en Toon Titulair zongen zich de lucht uit de longen.

Overhandiging notitie "Goedkoop is duurkoop"
Na het optreden van het P.L.A.G. nam André Vollenberg, de voorziter van de vereniging Behoud de Parel, het woord. Hij legde in het kort uit, wat de bedoeling was van de bijeenkomst aan de kiosk.

Na een tweede optreden van het P.L.A.G. werden vier in het publiek aanwezige politici op het podium gevraagd. Zij kregen uit handen van Paul Geurts, bestuuslid van Behoud de Parel, de notitie "Goedkoop is duurkoop"(zie bijlage). In de notitie wordt aangegeven wat de burgers in Nederland aan extra kosten betalen (maatschappelijke kosten) om vlees te laten produceren door de Intensieve veehouderij. De politici, Henk Kemperman van D66, Thijs Coppus van de SP, Richard van der Weegen van PK/PvdA en Rudi Tegels van het CDA kregen het verzoek die notitie door te sturen naar hun landelijke hoofdkwartieren. De notitie biedt de politici mogelijkheden om te (gaan) bezuinigen op vleesproductie.

Onthulling nieuw spandoek
Na het intermezzo met de politici en weer een prachtig lied van het P.L.A.G. kwam de onthulling van het nieuwe spandoek van Behoud de Parel. Het eerste spandoek - met daarop een kind met een gasmasker op in een schommel - heeft zijn functie gehad. Het confronteerde de burgers, maar vooral ook de bestuurders met de ernstige risico's van megastallen voor de gezondheid van de burgers in onder ander Grubbenvorst. Het nieuwe spandoek laat een mooie kruidenakker zien en geeft daarmee de mooie - natuurlijke uitstraling van Grubbenvorst weer. Een Grubbenvorst dat behouden moet blijven. Zo wil de ontwerpster van het spandoek - Lia Hertsig - laten zien.

Megastallen in Horst aan de Maas
En toen kwam het burgerinitiatief aan de orde. Paul Geurts vertelde in het kort wat de reden was om een burgerinitiatief te starten. Hij vertelde dat op steeds meer plekken in Horst aan de Maas plannen bekend worden gemaakt voor Intensieve Veehouderijbedrijven (nieuwe of uitbreiding van bestaande). Zoals in Grubbenvorst het Nieuw Gemengd Bedrijf (in LOG Witveld), in Sevenum Klevar (dat zich tegen de wens van de burgers wil vestigen aan de Kleefse Dijk) en ook buiten de landbouwontwikkelingsgebieden worden grote megastallen gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan Ashorst in Horst en varkensbedrijf Willems in America. En onlangs kwam de uitbreiding van stallen nabij Tienray in het nieuws. Met het burgerinitiatief vraagt Behoud de Parel aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas te besluiten, om zolang als een landelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico's van de Intensieve veehouderij nog niet afgerond is, te stoppen met de realisering van nieuwe bedrijven of uitbreiding van al bestaande bedrijven. In februari 2010 is landelijk onderzoek gestart naar de gezondheidsrisico’s van de intensieve veeteelt voor burgers. verwacht wordt dat het onderzoek medio 2011 afgerond wordt.

Gezondheidsrisico’s
Om te vertellen wat de gezondheidsrisico's vanuit de Intensieve veehouderijen zoal zijn, werd Adrie Lukker aan het woord gelaten. Adrie Lukker is longarts van Vie Curi. Hij vertelde dat de megastallen grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Denk aan de Q-koorts, de Mexicaanse griep (afkomstig van een combinatie van de vogel- en varkensgriep, net als de superdodelijke Spaanse griep in het begin van de vorige eeuw), het toedienen van ongekende hoeveelheden antibiotica in de Intensieve Veehouderij (als preventief geneesmiddel en als groeibevorderaar) wat leidt tot de bekende ziekenhuisbacterie (MRSA) bij varkensboeren en de ESBL in kippenvlees, die – vooral met mensen met een verzwakt afweersysteem – tot grote gezondheidsproblemen kan leiden.

Symbolische handtekening
Na de uitleg over het burgerinitiatief werd Wiel Wijnen, de voorzitter van de Dorpsraad van Grubbenvorst uitgenodigd om op een groot bord de symbolisch eerste handtekening te plaatsen, ter ondertekening van het burgerinitiatief. Daarna vertelde Wiel Wijnen kort dat de Dorpsraad Grubbenvorst erg kritisch staat tegenover de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf in het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg.

Een drietal schitterende liedjes van het P.L.A.G. verder lieten een aantal kinderen ballonnen op in de hoop, dat de vinder van het kaarje aan hun ballon, dat kaartje naar Behoud de Parel terug stuurt, zodat zij in aanmerking komen voor een mooie prijs. Na die "ten-hemel-oplating" kon Behoud de Parel bekend maken hoeveel handtekeningen inmiddels onder het burgerinitiatief waren gezet: 135. Een geweldig resultaat. De aanwezige gemeenteraadsleden wisten daarmee meteen dat ze konden beginnen met de voorbereiding van de discussie in de gemeenteraad...

Hier kunt u een interview van L1 met Paul Geurts van Behoud de Parel beluisteren.

U kunt het burgerinitiatief nu ook digitaal ondertekenen.

Behoud de Parel