Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op zaterdag 24 maart werd door de dorpsraad van Grubbenvorst een informatiebijeenkomst belegd over de ontwikkelingen rondom Grubbenvorst. Een verslag (gebaseerd op de publicatie van de dorpsraad).

Het was druk die zaterdagmiddag. Zelfs zo druk dat de meeste mensen geen zitplaats kregen. Ze moesten het doen met een staanplaats. De massale opkomst (ruim 400 belangstellenden) toonde de betrokkenheid aan van de inwoners van Grubbenvorst.
Het thema van de bijeenkomst luidde: Prettig wonen in Grubbenvorst. Verleden tijd of toekomst?

Wethouder Leon Litjens van Horst aan de Maas en de in Grubbenvorst geboren Venlose wethouder Mark Verheijen gaven tekst en uitleg over de op handen zijnde ontwikkelingen rondom Grubbenvorst. Zowel de wethouder van Horst aan de Maas als zijn Venlose collega presenteerden de plannen:

  • Greenport Venlo
  • het Nieuw Gemengd Bedrijf op de Witveldweg
  • de windmolens aan de Witveldweg
  • de zandafgraving bij Raaiend
  • de Floriade
  • de uitbreiding de veiling Zon
  • Californië (glastuinbouw)
  • de nieuwe afslag van de autosnelweg bij Californie

Wethouder Litjens in zijn inleiding: "Omdat het om veel ontwikkelingen gaat, is het van groot belang de mensen goed te informeren. Dit helpt om te komen tot een goed en evenwichtig debat en tot het nemen van zorgvuldige en goede besluiten ten aanzien van het wel of niet doorgaan van projecten en/of de vorm waarin deze gaan plaatsvinden.
Het is aan de politiek om te laten zien dat we de mensen serieus nemen. We willen kwaliteit en duurzaamheid realiseren en daarbij moeten we er niet alleen over willen praten, maar moeten we ook dingen doen.

Vanuit de zaal werd naar aanleiding van de verhalen van Litjens en Verheijen gevraagd waarom men toch over de A73 is gegaan met bouwen? En waar blijft de groene buffer tussen platteland en stad? Waarom wordt met de zandinstallatie de A67 overschreden?
Vragen waarop wethouder Litjens niet altijd een antwoord kon geven. Hij gaf wel aan dat de gemeenteraad van Horst aan de Maas de zorgen van de inwoners van Grubbenvorst deelde.
Hij stelde dat de gemeente moest kiezen: de grond behouden óf het ambitieniveau van de regio handhaven.

Op vragen over overschrijding van de "fijnstofgrens" wist Mark Verheijen te melden dat men hoe dan ook onder de daarvoor vastgestelde normen vanuit de regering moet blijven. Anders heeft men sowieso een probleem.

Een van de aanwezigen was over de uitvoering van de herbeplantingsplicht van veiling Zon helemaal niet te spreken. Hij verwoordde wat veel mensen uit Grubbenvorst bezig hield. Hij stelde: "Er is ons beloofd dat er herplant wordt na het kappen van de bossen door de veiling. Nu horen we dat in Helden 25 hectare grond is aangekocht door de veiling om bos aan te planten. Leuk is dat, hier krijgen we grote gebouwen ervoor terug waar we tegenaan kijken en vervolgens worden de bomen 25 kilometer verderop herbeplant. Zo wordt Grubbenvorst alsmaar kleiner. Daar hebben we hier niks aan".
Ook hier moesten de wethouders het antwoord schuldig blijven. Leon Litjens: "Je kunt niet zomaar ergens een stuk grond aankopen en zeggen: daar ga ik bos aanplanten. Zo simpel is het ook weer niet. Ik wil best een en ander bekijken en alles in het werk stellen dat daar waar het groen in Grubbenvorst plaats moet maken voor bebouwing, dit elders in het dorp moet terugkeren, al zal dat niet altijd lukken.

Aan het einde van de bijeenkomst wees biologisch tuinder André Vollenberg, woonachtig aan de Witveldweg, de aanwezigen nog op de komst van het Nieuwe Gemengd Bedrijf, een hal van 130 meter breed en 300 meter lang, met daarin meer dan 1 miljoen kippen en 33.000 varkens en per dag 30 vrachtwagens die het bedrijf aandoen. Hij vroeg zich af hoe zo'n bedrijf is in te passen in een agrarisch landschap?? "Omdat kippen- en varkensboeren elders niet kunnen uitbreiden, halen wij ze hier naar toe in de vorm van een mammoetbedrijf. Waarom moeten wij de problemen van de buren oplossen", vroeg André Vollenberg zich af. Een antwoord bleef uit.
Wethouder Litjens wist wel te melden dat er ook boomteeltkwekers naar de Witveldweg willen. En bovendien - zo stelt hij - is er nog niets besloten. Litjens: "We komen sowieso nog met een communiecatieplan. We kunnen de toekomst niet stopzetten, we moeten door. Stilstand is achteruitgang. De economische groei moet gefaciliteerd worden. Wij vragen U straks mee te praten en mee te denken. We willen uiteindelijk gaan voor duurzaamheid en kwaliteit".
De conclusie van de verslaggever van de dorpsraad: De vraag die gesteld werd aan het begin van de bijeenkomst - Prettig wonen in Grubbenvorst: Verleden tijd of toekomst?" bleef daarmee open staan!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel