Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De vereniging "Behoud De Parel" is momenteel druk bezig om handtekeningen te verzamelen die de politiek in Horst aan de Maas zouden moeten dwingen om nog eens uitdrukkelijk de tijd te nemen om de voors en tegens van megastallen in de nieuwe gemeente te bespreken, standpunten in te nemen en aangepaste lijnen uit te zetten voor de toekomst. In een artikel in het Sevenumse weekblad 't Klökske verklaart de Groengroep Sevenum dat zij het initiatief van Behoud de Parel ondersteunen en bevelen zij het burgerinitiatief aan bij de bevolking van de oude Gemeente Sevenum.

In 't Kökske schrijft de Groengroep: "Het zal U niet zijn ontgaan dat Behoud de Parel met name tegen de komst van het N.G.B. te Horst a d Maas is gericht en daar steekhoudende argumenten voor in de strijd werpt. De werkgroep LOG van de Groengroep Sevenum is op haar beurt ook al sinds medio 2007 bezig om, gesteund door andere groeperingen waaronder de politiek, er sterk op in te zetten om Mega-Intensieve Veenhouderijbedrijven (Mega-IV) zich te laten vestigen op het gebied Klavertje 4, met name op Trade Port West in plaats van op het zoekgebied LOG Steeghoek. Inmiddels heeft zich desondanks een bedrijf aangemeld om een Mega-IV-bedrijf te vestigen op dit zoekgebied met de naam Klevar B.V.. Tot nu toe heeft dit bedrijf hiervoor een sterke troef in handen omdat de Provincie Limburg dit initiatief op deze plek steunt, terwijl de gemeente hier tegen is. Dit leidt nu weer tot juridische strijd tussen deze twee overheden. Hiervoor dank aan de gemeenteraad (die op 14 januari 2008 in de oude Gemeente Sevenum vergaderde en daar de kiem legde voor deze farce in de vorm van rammelende besluitvorming).

Inmiddels worden bedreigingen van ziekteverwekkers, die hun oorsprong hebben in de Mega-IV voor de mensheid steeds meer duidelijk. Het wordt steeds manifester dat Mega-IV op gepaste afstand van de mensen zou moeten worden gesitueerd. Er wordt hierbij aan afstanden van 1 kilometer gedacht. Limburg is in Nederland de meest dichtbevolkte provincie van Nederland. Limburg is ook de provincie die de deur nog het verste heeft openstaan voor toestroom van Mega-IV. Brabant bijvoorbeeld, dat hiervoor vergelijkbaar is met Limburg, heeft een afkoelingsperiode ingelast, met een pas op de plaats en een stop op nieuwe vestigingen, om de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek dat nu nog lopende is mee te kunnen nemen in de latere afweging. Ook andere intensieve veehouderijprovincies in Nederland volgden het voorbeeld van Brabant.

In het lijfblad van de agrarische sector, het weekblad "De Boerderij" van 20 juli 2010 werd in het artikel" LOG's lijken hun doel kwijt" op pagina 95 no. 42 het volgende aanbevolen aan Innovatieve Mega-IV-varkenshouders: "Boeren die hun intensieve veehouderijbedrijf maximaal willen laten groeien moeten niet meer in Noord Brabant of Utrecht zijn. Zij kunnen beter hun heil in Limburg zoeken. Die provincie kent -tot nu toe- geen maxima aan het bouwblok in de LOG s". Hier wordt Limburg dus zo'n beetje als de gekke Henkie van de klas weggezet.

Als u het burgerinitiatief van Behoud De Parel wilt steunen kunt U inloggen op hun site met de naam Behoud De Parel waar veel informatie is te vinden en waar U het initiatief kunt ondertekenen. Behoud De Parel zal a.s. zaterdag ook in het centrum van Horst aanwezig zijn om uw handtekening ter ondersteuning van hun initiatief in ontvangst te nemen".

Aldus de verklaring van de Werkgroep LOG s van de Groengroep van Sevenum.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel