Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De dorpsraden van Grubbenvorst, Horst, Sevenum en Tienray hebben een ongevraagd advies uitgebracht richting de Horster politiek. De vier dorpsraden vragen in een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad de vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) tegen te gaan. Het initiatief van dit ongevraagd advies kwam tot stand op initiatief van de Grubbenvorster dorpsraad.

In de brief uiten de dorpsraden hun bezorgdheid over de komst van een NGB in het landbouw ontwikkelingsgebied (LOG) Witveld in Grubbenvorst. De vier dorpsraden zijn bang dat vanuit Brabant grote intensieve veehouderijen hun heil gaan zoeken in LOG Witveld of andere LOG's binnen Horst aan de Maas. Louis van de Pasch, lid van de Grubbenvorster dorpsraad: "De provincie Noord-Brabant besloot in maart van dit jaar tot een bouwstop van grote intensieve veehouderijen in Brabant.

Dat is niet waarom, maar daarom. Wij denken dat deze intensieve veehouderijen, nu ze in Brabant niet meer terecht kunnen, wel kansen zien voor een megastal in Grubbenvorst. Begrijp me goed, ik ben niet tegen de komst van kleine veebedrijven in het LOG Witveld, die uitbreiding vind ik economisch wel verantwoord. Grote megastallen met meer dan 1 miljoen kippen en 35.000 varkens inclusief een mestverwerkingsinstallatie zijn niet wenselijk. Er kleven te grote gezondheidsrisico's aan. Bovendien is er nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van zo'n megastal vlakbij de kernen van onze gemeente", licht Van de Pasch de brief toe.

Naast de ontwikkelingen omtrent het LOG Witveld spelen ook andere projecten een rol om tot dit ongevraagd advies te komen. De komst van Greenportlane, een verbindingsweg tussen de A73 en de A67, brengt volgens Van de Pasch nog eens extra overlast met zich mee. "Zeker voor het dorp Grubbenvorst, want als de Greenportlane er eenmaal is, zullen inwoners van ons dorp geheid te maken krijgen met geluidsoverlast. En dan heb ik het nog niet eens over alle fijnstof die vrijkomt. Ik vind het jammer dat er niet voor een meer noordelijke variant is gekozen zodat inwoners van Grubbenvorst gemakkelijker de A73 of A67 op kunnen. Nu moeten we alsnog vanuit ons dorp helemaal naar het klaverblad Zaarderheike rijden om bijvoorbeeld naar het westen, oosten of zuiden te kunnen via de autosnelwegen", aldus Louis. Voortschrijdend inzicht ten aanzien van ontwikkelingen elders (Brabant), plus onzekerheden ten aanzien van de gezondheidsrisico's die kleven bij de komst van een NGB, bracht het ongevraagd advies tot stand.

De Grubbenvorstenaar hoopt dat met de brief aan de Horster politiek, het besluit om NGB's toe te laten in LOG Witveld wordt teruggedraaid. In het ongevraagd advies vragen de vier dorpsraden aan de bestuurlijk verantwoordelijken de signalen uit de samenleving serieus te nemen en er naar te handelen. Geen megastallen nabij de kernen van Horst aan de Maas.
Gevraagd naar een eerste reactie, laat een woordvoerder van de gemeente Horst aan de Maas weten dat de brief van de vier dorpsraden nog niet binnen is. "Wij hebben nog geen kennis kunnen nemen van de brief en wachten met reageren totdat we de inhoud daarvan kennen", aldus de zegsman.

(Bron: Weekblad Hallo, 1-10-'10)

In de bijlage een artikel in Dagblad de Limburger over het zelfde onderwerp.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel