Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het valt op. Vorige week een opinie-artikel van wethouder Litjens van Horst aan de Maas in Dagblad de Limburger, waaruit zou moeten blijken dat een bedrijf met de schaalgrootte van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) onvermijdelijk is. Vandaag een opinie-artikel van de directeur van TransForum, de heer Henk Latesteijn. TransForum is de organisatie die vanaf het begin het Nieuw Gemengd Bedrijf gepromoot heeft en de weg vrij heeft gemaakt voor het NGB in "politiek Den Haag". Niet 'helemaal' onafhankelijk, dus!

De samenloop van de twee opinie-artikelen met de publicatie van de Milieu Effectrapportage zal daar niet helemaal vreemd aan zijn. Hieronder het artikel van Latesteijn.

Vorige week liep het conflict over megastallen weer verder op. Het burgerinitiatief ‘Stop veefabrieken in Utrecht’ en Milieudefensie overhandigden zo’n 15.000 handtekeningen aan de Commissaris van de Koningin, tegen de komst van megastallen. Ook in Noord-Brabant en Limburg is nog geen oplossing in zicht: bij de provincie Noord-Brabant liggen bijna 30 aanvragen voor nieuwbouw of uitbreiding van stallen; bij de provincie Limburg ten minste 17.

Agrariërs willen uitbreiden; burgers rust, ruimte en schone natuur. In het verleden heeft de overheid zulke conflicten proberen op te lossen door te onderhandelen met de traditionele belangenpartijen voor het platteland zoals lagere overheden, boerenorganisaties, waterschappen en natuur- en milieugroepen. Maar dit blijkt nu onvoldoende effectief.

Wellicht is er toch een oplossing. Overheden en burgers kunnen gerichter de innovatieve plattelandsondernemers gaan ondersteunen. Hierbij gaat het dan om ondernemerscoalities die zijn betrokken bij hun regio, en die hun nek willen uitsteken om substantieel milieuvriendelijker en diervriendelijker te produceren dan de wet voorschrijft.

Een goed voorbeeld zijn de nu ongeveer 80 ‘GroeneWoud’ ondernemers tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. De gecertificeerde melkveehouders, tuinders, bakkers, campings, kanobedrijven en restaurants verzorgen samen ‘GroeneWoud’ streekproducten en ‘GroeneWoud’ diensten voor de stedelingen, waaronder natuurproductie en excursies. Ze kunnen beroep doen op een groeiende streekrekening voor landschapsbeheer en natuurproductie, en steeds meer lokale activiteiten worden georganiseerd onder de noemer GroeneWoud.

De GroeneWoudondernemers werken inmiddels samen op een dermate hoog niveau dat dit stuk Noord-Brabant voor burgers en ondernemers aantrekkelijker wordt.

Ook het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst nabij Venlo is te zien als zo’n vernieuwend initiatief. In een Landbouwontwikkelingsgebied willen vier ondernemers een vleeskuikenbedrijf, een eigen slachterij, een varkensbedrijf en een Bio Energie Centrale zetten.

Met de nieuwste technieken gaan ze mest, slachtafval en andere organische stromen verwerken tot bruikbare producten als kooldioxide, warmte en elektriciteit voor nabijgelegen bedrijven en woonwijken. Het veevoer betrekken ze zoveel mogelijk uit de omgeving, en stallen en terrein worden volgens de laatste inzichten ingericht om fijnstof te voorkomen en de stallen uit het zicht te nemen. Biggen en kippen hoeven niet uren te worden getransporteerd, want opgroeien en slachten kan op één terrein.

Op deze manier dragen ze bij aan de exportvraag naar Nederlandse producten door hun ‘footprint’ zowel voor wat betreft ruimte als energie en grondstoffen, zo klein mogelijk te houden.

Vernieuwende ondernemersinitiatieven in Nederland krijgen weinig steun. Als agrariërs gezamenlijk nieuwe diensten voor de regio willen leveren, worden ze nogal eens tegengewerkt. De ideeën passen bijvoorbeeld niet bij de eigen plannen van de bestuurders, afdelingen hebben geen antwoord op de complexe vragen van die ondernemers, of verplichte planningsprocedures leiden tot zoveel vertraging dat de initiatiefnemers afhaken.

Zo mist Nederland kansen internationaal voorop te lopen in nieuwe ontwerpen voor voedselproductie in stedelijke gebieden.

Henk van Latesteijn, directeur TransForum, 5-11-'10

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel