Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Duitsland als afzetkanaal voor mest is sinds een maand afgesneden. Dit als gevolg van wetgeving in Duitsland die plotseling zwaardere eisen stelt aan de hygiënisering (bacterievrij maken) van de mest die de grens over gaat. Grote investeringen van mestdistributeurs, vooral in het zuid-oosten van Nederland, zijn hierdoor in een klap niets meer waard. Ook het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) nabij Grubbenvorst kan door de nieuwe wetgeving in de problemen komen. Het NGB krijgt immers 50% gratis dierrechten van de rijksoverheid, omdat zij een deel van de door het bedrijf geproduceerde mest zou exporteren naar Duitsland.

De boeren hebben nog hoop op procedures die onder meer de ZLTO volgt om de Duitse beperkingen ongedaan te maken. Gebeurt dat niet, dan zijn de investeringen die de laatste twee jaar in hygiëniseringsinstallaties zijn gedaan voor niets geweest en dient bekeken te worden of dit consequenties dient te hebben voor het NGB.

Het stoppen van de afzet van mest naar grote arealen Duitse landbouwgronden is een van de oorzaken van het nijpend mestoverschot van het moment. Als de mestputten dreigen over te lopen worden ze slechts gedeeltelijk geleegd door mestdistributeurs, tegen veel hogere prijzen dan gebruikelijk. Zij brengen tot 28 euro per ton in rekening, tien euro meer dan vorig jaar. In februari mag mest worden uitgereden op akkerland als het weer het toelaat. Ook dan zal er een overschotsituatie blijven. In Zeeland en Noord-Nederland, twee andere afzetkanalen, kan niet méér mest worden afgezet dan nu al gebeurt.

Loonbedrijf Aldenzee in Deurne is een van de mestdistributeurs die is gericht op Duitsland. Twee jaar geleden heeft het bedrijf 300.000 euro geïnvesteerd in een installatie die mest gedurende een uur verhit tot 70 graden. Die hygiëniseringseis van Duitsland is sinds vorige maand veranderd: nu moet de mest gedurende 20 minuten tot 133 graden worden verhit onder een druk van drie bar.

Een andere gedupeerde is Mestac in Veldhoven. Deze coöperatie van boeren heeft in augustus nog 150.000 euro geïnvesteerd in een installatie in Odiliapeel. Deze staat nu ook werkloos. Volgens directeur Ben Rooyakkers van Mestac kwam de maatregel geheel onverwacht. Rooyakkers zegt dat ook een slecht 2010, met een kort voorjaar en een natte herfst, ervoor hebben gezorgd dat de voorraden mest zich hebben opgehoopt.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel