Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Onlangs plaatste actiecomité "Open Grubbenvorst" een oproep in actie te komen tegen de “insluiting van Grubbenvorst” door de veiling, de Floriade, de verwerkingsinstallatie, Californië en de varkens- en kippenflat aan de Witveldweg.
Raaijeind zoals het nu nog bij Grubbenvorst ligt
Veel mensen uit Grubbenvorst voelden zich geroepen de handen uit de mouwen te steken en zich aan te melden bij het actiecomité. Begin maart organiseert het actiecomité de eerste bijeenkomst. Om samen met de mensen te bekijken hoe een en ander aangepakt wordt. Ondertussen kunnen de mensen uit Grubbenvorst en omstreken zich blijven aanmelden.

Veel reacties
Veel mensen hebben gereageerd. De ongerustheid onder de Grubbenvorstenaren is dan ook groot. Een inwoner schrijft bijvoorbeeld: “Ik ben blij dat jullie het voortouw nemen en hoop dat het jullie zal lukken om het dorp wakker te schudden en in actie te komen”. Een ander schrijft dat hij zich behoorlijk ergert aan de eenzijdige voorlichting vanuit de overheid over de invulling van het gebied. De schrijver maakt zich vooral zorgen over de grootschaligheid van al die projecten. Weer een andere reactie: “Hierbij melden wij ons aan om wat te ondernemen, om het tij te keren, dat Grubbenvorst onleefbaar dreigt te maken”.

Andere ontwikkelingen
Ondertussen staan de ontwikkelingen niet stil. In De Limburger was te lezen dat ondernemend Noord-Limburg een vuist gaat maken tegen het zogenaamde Experience Park dat gepland staat bij het Floriadeterrein. Net zoals er groepen zijn die zich te weer stellen tegen de zandverwerkingscentrale en de varkens- en kippenflat. De laatsten zien, net als de winkeliers die zich verenigd hebben in het Platform Verontruste Ondernemers, dat Experience Park en de varkens- en kippenflat de doodsteek betekenen voor veel kleine bedrijven en winkels.

“Het is niet niks wat er op Grubbenvorst afkomt!”
Ook de PvdA reageerde. Zij ziet dat er veel op Grubbenvorst af komt en is van mening dat mensen bezwaar moeten maken als ze zich in hun rechten aangetast voelen. Maar, zo laat de PvdA weten: “zoek aansluiting in de inspraakstructuur” en sluit je niet aan bij een actiegroep. Vervolgens meldt de PvdA dat er “op PvdA-initiatief uitgebreid aandacht komt voor de ruimtelijke scheiding tussen de veiling en klavertje 4 binnen een integraal landschapsontwikkelingsplan”. Een hele mond vol. Maar de mensen trekken zich weinig aan van deze regenteske woorden. Hier helpen geen “waarschuwende woorden” van een partij die samen met het CDA deel uit maakt van het College van B&W. Een CDA dat meldt trots te zijn op de ontwikkeling van Greenport regio Venlo, de zandverwerkingscentrale, Californië, enzovoorts.

"U kunt zich nog steeds aanmelden"
Iedereen kan zich nog aanmelden om mee de handen uit de mouwen te steken tegen een ingesloten Grubbenvorst, vóór een open Grubbenvorst.
Dat kan via Paul Geurts, één van de initiatiefnemers van het actiecomité “Open Grubbenvorst” (e-mail: pgeurts@sp.nl of via de gewone post: Blauwververstraat 77, 5961 KH Horst).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel