Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op zaterdag 24 april is in ’t Haeren in Grubbenvorst een informatiebijeenkomst georganiseerd om de bevolking van Grubbenvorst te informeren over alle ontwikkelingen rondom Grubbenvorst. Wethouder Litjens moest de antwoorden op veel vragen die door burgers gesteld werden, schuldig blijven, maar zei toe deze alsnog door te spelen. Hieronder vindt u de antwoorden met betrekking tot het algemene deel. De antwoorden op vragen over de andere onderdelen vindt u terug op de pagina’s van deze website die handelen over die specifieke projecten.

Algemeen.

In verband met alle ontwikkelingen rondom de kern Grubbenvorst is besloten te gaan werken aan een integraal ruimtelijk afwegingskader in de vorm van een structuurvisie. De opstelling van een integrale ruimtelijke visie moet voor alle belanghebbenden helderheid scheppen in de toekomst van de gemeente Horst aan de Maas en met name voor de kern Grubbenvorst. Deze visie moet zorgen dat de ontwikkelingspotenties benut worden, maar tegelijkertijd voorkomen dat conflicten ontstaan in ruimtegebruik. Door een analyse van alle ruimtelijke relevante thema’s moet een beeld geschetst worden van de te koesteren duurzame gebiedskwaliteiten en van de ontwikkelingspotenties voor bestaande en nieuwe functies. De visie zal een toetsingskader gaan vormen voor o.a. wonen, werken en recreatie.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel