Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op zaterdag 24 april is in ’t Haeren
in Grubbenvorst een informatiebijeenkomst georganiseerd om de
bevolking van Grubbenvorst te informeren over alle ontwikkelingen
rondom Grubbenvorst. Wethouder Litjens moest de antwoorden op veel
vragen die door burgers gesteld werden, schuldig blijven, maar zei
toe deze alsnog door te spelen. Hieronder vindt u de antwoorden met
betrekking tot de Floriade en Trade Port Noord. De antwoorden op
vragen over de andere onderdelen vindt u terug op de pagina’s op
deze website die handelen over die specifieke projecten.

Ontwikkelingen Floriade 2012.

Vraag.

Hoe denkt de heer Beck de ondernemers
in de regio die voornamelijk regionale relaties hebben, kunnen laten
mee profiteren van de komst van de Floriade.

De Regio Venlo houdt tezamen met de
Floriade BV bijeenkomsten in de regio waarin ondernemers worden
gevraagd om projecten, activiteiten en initiatieven kenbaar te maken,
die een bijdrage kunnen leveren aan of op de Floriade-evenement.

Daarnaast kunnen ondernemers zich
aanmelden bij Limbition, het loket voor regionale en lokale
ondernemers. Dit is een initiatief van de Kamer van Koophandel
Limburg-Noord, MKB Limburg en de LLTB. Het doel is de komst van de
Floriade optimaal te benutten, voor, tijdens en na het evenement.

Vraag.

In een eerder ontwerp was er sprake van
een verkooppunt van planten e.d. bij de parkeerplaats met een extra
uitgang. Waarom is dit gewijzigd.

Er is sprake geweest van een eerder
ontwerp met twee in- en uitgangen. Dit is later gewijzigd omdat men
alle gasten vanaf de entree dezelfde beleving wil geven. Er wordt nu
gewerkt aan een poortgebouw over de A-73, die tevens als beeldmerk
voor de Floriade kan dienen.

Het eerder ontwerp betrof een
ontwerp op hoofdlijnen dat niet zo gedetailleerd was vormgegeven dat
hieruit verkooppunten in een bepaalde branche zijn vastgelegd. De
exacte invulling van het terrein zal pas in een later stadium
plaatsvinden.

Trade Port Noord: ontwikkeling van
industrie.

Vraag.

Waterschap wil op korte termijn loods
bouwen. Er is nog geen ontsluitingsweg. Wanneer snelheidsbeperking op
Heierhoeveweg.

Het Waterschap heeft de aanvraag
ingetrokken. De ontsluiting zal gaan via de gelijkvloerse
spoorwegovergang/Trade Port West. De onderhandelingen met Prorail
lopen nu. Het is de bedoeling dat de overgang wordt verzwaard.

Er komt geen snelheidsbeperking op
de Heierhoeveweg.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel