Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In het kader van Wereldvoedseldag organiseert "Leef op Safe" Horst aan de Maas “Ons dagelijks voedsel” een aantal acties met betrekking tot de productie en consumptie van voedsel in mondiaal perspectief.

Tijdens Wereldvoedseldag worden vragen aan de orde gesteld als "We doen wat we doen, maar doen we het goed? Kan het anders? Kan het beter? Welke stappen kunnen we zetten? Wat hebben we nodig om in actie te komen?"

Acties in Horst aan de Maas
De acties die in Horst aan de Maas gevoerd worden in dit kader zijn:
- een publieksactie onder de slogan "Ik Weet Wat Ik Eet";
- een fototentoonstelling in de hal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas met als motto: "Voedsel Hier en Daar" (bezoektijden: 11 oktober tot 18 oktober 2011 hal gemeentehuis Horst aan de Maas);
- een presentatie- en discussieavond met Guus Geurts, schrijver van het boek ”Wereldvoedsel”.
- een expositie "Duurzaamste supermarkt van Nederland 2011" (segment LIFE, Plus Horst 10 oktober 2011, 19.00-22.00 uur, zaal De Lange)

Discussie
De presentatie- en discussieavond vindt plaats op 10 oktober 2011 (19.00-22.00 uur) in zaal De lange, Wilhelminaplein 9, Horst. Tijdens deze avond bestaat de gelegenheid tot aanschaf van een door Guus Geurts gesigneerd exemplaar “Wereldvoedsel” 10 oktober 2011, 22.00 uur, zaal De Lange.

Publieksactie: Ik Weet Wat Ik Eet
In het kader van de publieksactie "Ik Weet Wat Ik Eet" kunt u uw mooiste foto opsturen met als met als onderwerp ”Ik Weet Wat Ik Eet!”. Deze foto moet u sturen naar Foto Horst. Op deze foto staat Fair Trade en duurzaam voedsel centraal waaronder we verstaan rechtvaardig, solidair en ecologisch verantwoord geproduceerd. Mail de foto uiterlijk 27 september naar info@FotoHorst.nl t.a.v. Pieter Limburg met als onderwerp: Ik Weet Wat Ik Eet. De drie mooiste foto’s ontvangen een prijs.
De prijswinnaars ontvangen bericht op hun e-mailadres. De prijsuitreiking vindt plaats op 14 oktober om 18.00 uur bij Foto Horst Kerkstraat 7/D Horst. Dit is een initiatief van de Stichting Leef op Safe Horst aan de Maas in samenwerking met Foto Horst en Streekmuseum De Locht. Fotograaf de heer Pieter Limburg, directeur Foto Horst beoordeelt de artistieke en vaktechnische kwaliteit van de foto’s en de heer Jos de Kunder, directeur Streekmuseum De Locht, beoordeelt de foto’s op grond van de criteria: rechtvaardig, solidair en ecologisch verantwoord geproduceerd (Fair Trade en Duurzaam)

Ter toelichting op de criteria die bij de beoordeling gehanteerd worden onder de noemer van rechtvaardig en solidair:
Overal op de wereld moeten de producenten van het voedsel een eerlijke kostendekkende prijs krijgen voor hun producten. Productie voor de export mag niet ten koste gaan van de landrechten en de manier van levensonderhoud van de boeren en de inheemse volkeren. Landbouw en veeteelt mag niet ten koste gaan van voedsel- en waterzekerheid van de mensen in die omgeving. Het voedsel moet gezond en gevarieerd zijn. Landbouwdieren moeten soorteigen gedrag kunnen uitvoeren.
Met betrekking tot het criterium ecologisch verantwoord geproduceerd geldt:
Er dienen zo min mogelijk fossiele brandstoffen, kunstmest en bestrijdingsmiddelen voor gebruikt te worden. Uitputting en vervuiling van natuurlijke hulpbronnen dienen voorkomen te worden door sluitende kringlopen van mineralen en zoet water. Zowel voor het milieu als voor de volksgezondheid dient een deel van de dierlijke eiwitten vervangen te worden door plantaardige eiwitten. Het voedsel mag geen bijdrage leveren aan klimaatverandering, maar liefst wel bijdragen aan het verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem. Het produceren van het voedsel moet zodanig gebeuren dat de (agro)biodiversiteit niet aangetast wordt. Onder andere genetische manipulatie vormt hiervoor een grote bedreiging.
Deze criteria zijn eveneens gepubliceerd op de site van Streekmuseum De Locht (www.delocht.nl).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel