Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Haag – Het is lastig te kwantificeren wat de financiële effecten zijn van een verminderd antibioticagebruik in de intensieve veehouderij.

Het onderzoeksinstituut LEI heeft voor de vleeskuikenhouderij en de vleesvarkenshouderij gekeken naar groepen van bedrijven met de hoogste en de laagste antibioticakosten. Uit de LEI-gegevens blijkt dat vleeskuikenbedrijven met de hoogste antibioticakosten een duidelijk lagere voederconversie scoren.

Uit de gegevens blijkt verder dat de kosten van antibiotica per opgezet kuiken sinds 2008 met een kwart is gedaald. Die daling wordt vooral gerealiseerd door de bedrijven met het laagste antibioticagebruik.

In de varkenshouderij blijkt dat de bedrijven met het hoogste antibioticagebruik ook vooral grotere bedrijven zijn. Bij de bedrijven met het hoogste antibioticagebruik is het saldo per zeug fors hoger dan in de bedrijven met het laagste antibioticagebruik. .

Het is volgens het LEI niet goed aan te geven of de hogere kosten voor antibiotica ook bijdragen aan de hogere biggenproductie per zeug. De gemiddelde kosten van antibiotica per zeug zijn sinds 2008 met krap 30 procent gedaald.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel