Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In het vorig jaar gepresenteerde rapport van de commissie die in opdracht van Provinciale Staten van Brabant de intensieve veehouderij onder de loep nam, staat dat in 2020 alleen nog duurzaam vlees wordt geproduceerd. Supermarktketens en boerenorganisaties hebben hier een handtekening onder gezet om dit ook in de praktijk waar te maken.

Een van de speerpunten in het rapport is het verbod op preventieve antibiotica en het verbod op kritische antibiotica die ook in de humane gezondheidszorg worden gebruikt. Daarvoor stond in het rapport de harde deadline van 1 januari 2012 geformuleerd. Voor deze datum zou landbouwstaatssecretaris Henk Bleker met een zwarte lijst zou komen met daarop antibiotica die vanaf die datum niet meer in de veehouderij mogen worden gebruikt.

Volgens Wakker Dier was dit een van de weinige concrete doelstellingen uit het rapport en betreurt dat deze nu al niet wordt nageleefd. Er is namelijk nog geen zwarte lijst en een aantal antibiotica zoals aminoglycosiden en fluorchinolonen worden nog gebruikt. Volgens de commissie-Van Doorn moeten deze middelen wel op de zware lijst staan, naast de derde en vierde generatie antibiotica en alle laatstekeusmiddelen bij humaan gebruik en alle nieuwe antibiotica.

Volgens Bleker is het niet aan hem om zo’n zwarte lijst op te stellen. Hij laat het liever over aan de sector zelf. De sector is al geruime tijd bezig om het preventief gebruik van antibiotica terug te dringen. IKB Varken is bijvoorbeeld per 1 januari 2012 gestopt met het gebruik van derde en vierde generatie cefalosporinen en fluoroquinolonen.

”Maar dit soort initiatieven sluiten per toeval aan op het rapport-Van Doorn, maar staan er verder los van. De sector vraagt juist om een collectief besluit over antibioticagebruik. Dat de afspraken nu al niet worden nageleefd is niet goed voor de geloofwaardigheid van Daan van Doorn zelf, die sinds 1 januari is aangesteld als regisseur van het project. ”Hij moet nu met zeer ingrijpende maatregelen komen om het vertrouwen weer terug te winnen”, aldus Wakker Dier.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel