Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Haag - Het kabinet wil gemeenten meer informatie geven, waarmee die de instroom van migranten uit Polen en Oost-Europa beter kunnen controleren. Minister Donner van Sociale Zaken overlegt donderdag met staatssecretaris De Jager van Financiën over onder meer het doorspelen van sofinummers en belastinggegevens. Vrijdag praat hij met de wethouders van de grote steden.

De Haagse wethouder Norder sprak dit weekeinde in de Volkskrant van ‘een Poolse invasie’ in de oude wijken in zijn stad. Hij verwacht dit jaar negenduizend Polen, Bulgaren en Roemenen. Zijn collega Karakus in Rotterdam rekende op 2.500 arbeidsmigranten, maar ziet zich geconfronteerd met acht- tot vijftienduizend nieuwelingen. Bovendien blijven zij gemiddeld veel langer dan geraamd.

Ze trekken massaal de probleemwijken in en dat is ongewenst. De veelgeplaagde bewoners daar hoeven niet de tol te betalen voor het idealisme van politici over een verenigd Europa, vinden de wethouders. Ze eisen maatregelen van de regering om de bijbehorende overlast, overbewoning en illegale onderkomens te kunnen tegengaan.

Bovendien klagen Rotterdam en Den Haag over tegenwerking door de ministeries. Zo weigeren die met een beroep op privacyregels gegevens te overleggen. Minister Donner van Sociale Zaken wil dat laatste nu aanpakken.

Een woordvoerder van Sociale Zaken bestrijdt overigens dat er meer Polen zijn gekomen dan verwacht. Donner sprak dit voorjaar al van honderd- tot 120 duizend Oost-Europeanen, die dit jaar de arbeidsmarkt zouden instromen. Die schatting klopt, zo zou blijken uit een onderzoek dat Donner deze week naar de Kamer stuurt.

Sociale Zaken zegt echter geen beeld te hebben van de verdeling van dat aantal over het land. ‘We sluiten concentraties in grote steden niet uit.’

Uit het onderzoek van Donner blijkt al wel dat bijna een kwart van de nieuwelingen zich vestigt als zelfstandig ondernemer. Dat maakt regulering van de huisvesting lastiger. Er zijn dan geen werkgevers die ergens toe verplicht kunnen worden.

Verder constateert het onderzoek van Donner dat de illegale arbeid in vergelijking met vorig jaar is gedaald. Maar dat zou vooral een gevolg zijn van het vervallen van de arbeidsvergunning voor Polen sinds 1 mei.
(Bron: De Volkskrant, auteur Ron Meerhof, 26-11-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel