Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Minister Ella Vogelaar voor Integratie wil voorkomen dat Polen, Roemenen en Bulgaren dezelfde integratieproblemen krijgen als de Turken en Marokkanen die veertig jaar geleden in Nederland kwamen wonen.

Dat heeft zij woensdag gezegd. Volgens Vogelaar lijken steeds meer Polen en andere Oost-Europeanen zich blijvend in Nederland te willen vestigen. Zo sturen zij hun kinderen hier steeds vaker naar school. Ook krijgt de minister soortgelijke signalen uit Groot-Brittannië en Ierland.

Op dit moment zijn ruwweg 100.000 Oost-Europese werknemers in Nederland aan de slag. Volgens Vogelaar is dat conform de verwachtingen. De minister gaat ”serieus” onderzoeken hoeveel Polen, Roemenen en Bulgaren van plan zijn permanent in Nederland te komen wonen.

In de jaren zestig en zeventig ging Nederland ervan uit dat veel gastarbeiders na verloop van tijd zouden terugkeren naar hun land van herkomst. De overheid ondernam daarom weinig pogingen om hun de Nederlandse taal en gewoonten bij te brengen. Deze historische vergissing wil Vogelaar niet maken.

In het debat over haar begroting reikte Vogelaar de Tweede Kamerleden Henk Kamp (VVD) en Madeleine van Toorenburg (CDA) de hand. Volgens de minister is de inbreng van deze criticasters van haar beleid ”constructief”. Dinsdag vond Van Toorenburg dat Vogelaar haar voorganger Rita Verdonk niet zo sterk moest afvallen.

Tussen Vogelaar en Verdonk zelf wil het echter maar niet boteren. Dat komt onder meer doordat Verdonk, ondanks de Europese regels die dit mogelijk maken, helemaal niet wil dat Polen, Roemenen en Bulgaren zich in Nederland vestigen. Zij wil dan ook niet dat Vogelaar deze mensen een inburgeringscursus aanbiedt.

Het is overigens niet mogelijk zo’n cursus te verplichten aan inwoners van de Europese Unie. Mensen van buiten de EU kunnen wel verplicht worden zich de Nederlandse taal en maatschappij eigen te maken. CDA, PvdA en VVD willen deze mensen verplichten om de cursus die de overheid hen aanbiedt, ook te accepteren. Nu mogen deze mensen ook op eigen houtje Nederlands leren.
(Bron: Agrarisch Dagblad 29-11-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel