Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Al weer enige tijd geleden maakt Muijres bekend dat hij op het bedrijventerrein in Grubbenvorst een soort "Polenhotel" wilde vestigen in een lege bedrijfshal. Of de plannen verwezenlijkt kunnen worden, was lange tijd onduidelijk. Het college van B&W heeft daar geen uitsluitsel over gegeven. De Dorpsraad van Grubbenvorst en actiegroep Behoud de Parel hebben wel al laten weten het initiatief af te wijzen. Nu is bekend geworden dat Muijres zijn plannen heeft ingetrokken. Dat blijkt uit een artikel in Dagblad de Limburger van woensdag 17 oktober. Overigens zijn er nog steeds plannen op andere plekken om Polen en andere buitenlandse werknemers te huisvesten. Zo werd onlangs bekend dat er een “hotel” voor zo’n 500 werknemers in het tuinbouwgebied Californië zou moeten verrijzen.

Op haar website merkt Behoud de Parel over dit soort ontwikkelingen op, dat de komst van buitenlandse werknemers in zijn algemeenheid een vreemd licht werpt op alle plannen, die er rondom Grubbenvorst ontwikkeld worden. Vaak wordt daarbij "werkgelegenheid" genoemd, als argument vóór het uitvoeren van die plannen. Maar is het de taak van de gemeente Horst aan de Maas om werkgelegenheid te creëren voor Oost-Europese werknemers? Daarbij komt nog, dat veel van die werknemers niet betaald worden volgens de normen van de CAO, die wel geldt voor de Nederlandse werknemers. Een slechte zaak. Te meer, omdat daarmee het hele loongebouw "aangetast" wordt.

Zie het artikel hierover in Dagblad de Limburger.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel