Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiene (RIVM) wil de verspreiding van de MRSA bacterie in slachterijen en bij werknemers van de slachterijen in kaart brengen.

Het RIVM heeft een subsidievraag voor dit onderzoek ingediend bij het Productschap vee en vlees. Het PVV-bestuur beslist vandaag over deze aanvraag.

Het RIVM wil bij tien grote slachterijen de verspreiding van de MRSA-bacterie in de slachterij onderzoeken en ook bekijken in hoeverre de werknemers en hun gezinsleden besmet zijn met de bacterie. Ook wil het instituut bekijken hoe het besmettingsrisico kan worden teruggedrongen. Ook moet duidelijk worden wat de risicofactoren zijn bij de besmetting met MRSA.

Het is sinds 2004, 2005 bekend dat de MRSA bacterie tamelijk wijd verspreid is in de varkenshouderij. De VWA en RIVM hebben in 2005 en 2006 aangetoond dat de bacterie ook in de slachterijen voorkomt. In 40 procent van de onderzochte varkens in de slachterijen werd de bacterie gevonden.

Naast onderzoek in de varkenssector wordt er ook onderzoek gedaan in de vleeskalversector. Het PVV-bestuur beslist vandaag ook over een subsidieaanvraag van de Universiteit van Utrecht die onderzoek doet naar de MRSA bacterie in de vleeskalversector.

Dit onderzoek moet de verspreiding van de bacterie in de vleeskalversector en de verspreiding van de bacterie onder de kalverhouders, de gezinsleden en de medewerkers van deze bedrijven in kaart brengen.

De MRSA bacterie (MRSA = Methicilline resistente staphylococcus aureus) staat ook bekend als ziekenhuisbacterie. Hij is op zich zelf niet zo gevaarlijk maar kan bij zieke mensen met verminderde weerstand gevaarlijk zijn.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Sake Moesker, 11-12-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel