Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Sinds kort is het boek ‘Acht mythen over voedsel en landbouw; Een vurig pleidooi voor marktinterventie in de landbouw’ , geschreven door Jacques van Nederpelt, verkrijgbaar. Naast de mythe over de noodzaak van schaalvergroting (zoals het NGB daar een equivalent van is) behandelt het boek nog zeven andere "mythes" over voedsel en landbouw. Op 9 september 2013 organiseert de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een symposium naar aanleiding van het verschijnen van dit boek. Dat symposium vindt plaats in De Leste Geulde in Horst.

De uitgave van Platform Aarde Boer Consument is een reactie op de huidige discussie over voedsel en landbouw, aangevoerd door mensen als Louise Fresco (zie hier het artikel op deze site over haar laatst verschenen boek). Volgens de auteur mist die discussie de kern. De vraag is niet of de mensheid in de toekomst gevoed kan worden, maar hoe het gezinsbedrijf gered kan worden. Het is namelijk dit type boerenbedrijf dat sinds onheuglijke tijden de mensheid voedt.

Volgens de auteur wordt het gezinsbedrijf ernstig bedreigd, namelijk door de vrije markt die de landbouw wordt opgedrongen door het heersende neoliberalisme. De Nederlandse boerenstand is sinds begin jaren tachtig gehalveerd. Een kwart van de boeren en tuinders leeft onder het bestaansminimum; en dat terwijl 80 uur werken per week in deze sector normaal wordt gevonden. Potentiële opvolgers durven het risico van bedrijfsovername niet aan en kiezen voor een loopbaan buiten de landbouw. Elders in de wereld is de situatie niet veel beter, zeker niet in ontwikkelingslanden waar boeren niet voor lage prijzen worden gecompenseerd.

In dit boek plaatst de schrijver kritische kanttekeningen bij acht veelgehoorde opvattingen over de landbouw waarin het vrije marktmodel als zaligmakend wordt beschouwd. Zoals bijvoorbeeld de schaalvergroting, die leidt tot excessen, zoals bij het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst met haar 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens! Hij laat zien dat deze denkfouten, mythen, bevatten en gaat op zoek naar de feiten. Er is een alternatief voor het gezinsbedrijf in nood en dat is voedselsoevereiniteit. Als boeren primair kunnen gaan produceren voor een beschermde nationale of supranationale markt zoals de EU kunnen zij uit de markt een fatsoenlijk inkomen verdienen.

Het boek is ingedeeld in de volgende hoofdstukken:
Mythe 1: Landbouw en voedselvoorziening zijn gebaat bij een vrije, geliberaliseerde wereldmarkt met vrije concurrentie.
Mythe 2: Vrijhandel, liefst op wereldschaal, zorgt ook in de landbouw voor een verzekerde afzet tegen kostendekkende prijzen.
Mythe 3: Schaalvergroting, specialisatie en innovatie zijn de beste manieren om een sterke en ecologisch gezonde landbouwsector te verkrijgen.
Mythe 4: De boer moet net als andere ondernemers marktconform werken. Wie het niet redt, heeft onvoldoende oog voor de realiteit van de markt.
Mythe 5: Als de consument vrij wordt gelaten in de keuze van zijn voedsel, wordt de landbouwsector vanzelf aangezet tot duurzaam produceren.
Mythe 6: De Nederlandse land- en tuinbouw heeft internationaal een sterke positie en moet focussen op de export.
Mythe 7: Aan de subsidieverslaving van de boer op kosten van de belastingbetaler moet een eind komen.
Mythe 8: Het protectionisme van de rijke landen is bedoeld om de eigen boeren te beschermen tegen de landbouwexport vanuit ontwikkelingslanden.

Van dit boek is ook een samenvatting verschenen. Het boek is al dan niet in combinatie met deze samenvatting te verkrijgen. Het boek alleen kost €9,50, de samenvatting €3,50, en gecombineerd is de prijs €12,00; alles inclusief verzendkosten.
Te bestellen door overmaking van het gevraagde bedrag op rekening 811 993 124 t.n.v. St. Platform Aarde Boer Consument, o.v.v. Acht Mythen (ook naam en adres vermelden).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel