Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gedeputeerde Patrick van der Broeck van Landbouw zegt het in Dagblad De Limburger van 17 mei 2013 (zie bijlage) nog maar eens hardop: „Ik ben een groot voorstander van het Nieuw Gemengd Bedrijf.” Daarmee laat de gedeputeerde uitdrukkelijk blijken partijdig te zijn. Net zo als eerder het College van B&W van Horst aan de Maas heeft gedaan. Tegen de belangen van de omwonenden in. In dat kader kunnen vragen gesteld worden of er een objectieve beoordeling plaats vindt van de nieuwe vergunningaanvraag, die het Nieuw Gemengd Bedrijf binnenkort in wil dienen, nadat de Raad van State de eerdere vergunning van de provincie heeft vernietigd.

Het NGB, de gigastal in Grubbenvorst moet 1,3 miljoen kippen en 35.000 varkens onderdak gaan bieden. Volgens gedeputeerde Van der Broeck is de CO2 -uitstoot spectaculair laag. "De lucht die eruit gaat, is even schoon als die erin gaat", stelt hij, terwijl een wetenschappelijk onderzoek van Blonck Milieuadvies in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas het tegendeel heeft aangetoond! Verder wijst de gedeputeerde er op dat de mest wordt gebruikt om energie op te wekken. Maar hij vergeet te vermelden dat voor de opwekking bijproducten toegevoegd worden (vaak maïs) die onttrokken wordt aan de voedselketen voor mensen. Ook vanuit milieuoogpunt bestaat er veel kritiek op deze manier van energieopwekking. Waar Van der Broeck het verhaal vandaan haalt dat er geen antibiotica toegediend wordt - zoals hij beweert - is onduidelijk en in ieder geval onjuist. Zonder antibiotica kan de gezondheid van de dieren nauwelijks gehandhaafd worden. En diens bewering dat het dierenwelzijn top zou zijn is potsierlijk, als je beseft dat de dieren in de kippenstal hun hele leven geen daglicht zullen zien en dat het gewoon om plofkippen gaan, waar met name Wakker Dier de laatste tijd succesvol actie tegen heeft gevoerd.

Volgens Van der Broeck vinden de mensen het prima, maar vragen zich wel af: waarom moet dat bedrijf hier komen?” Waar de gedeputeerde het vandaan haalt dat "de mensen het prima vinden", terwijl meer dan 4000 mensen enkele jaren geleden een burgerinitiatief naar de provincie Limburg gestuurd hebben met het verzoek de schaalvergroting in de Intensieve Veehouderij in het algemeen en met betrekking tot het NGB in het bijzonder te stoppen, is de vraag. Kennelijk heeft de gedeputeerde van CDA-huize een selectief geheugen.

Het nieuwe landbouwbeleid van gedeputeerde Van der Broeck - garanderen van de gezondheid van mens en dier en respect voor milieu en natuur - klinkt tegen dat licht gehouden dan ook als een holle frase. Van der Broeck stelt dat tot en met 2015 negentien miljoen euro beschikbaar is om het nieuwe beleid gestalte te geven. Maar zijn lovende woorden voor het NGB doen het ergste vrezen voor de ontwikkeling die hij wil stimuleren.

Een uitgangspunt dat nog op enige sympathie kan rekenen is diens uitgangspunt dat als een bedrijf niet past op het platteland, omdat het te omvangrijk of te vervuilend is, dan naar het industrieterrein moet. Agglomeratielandbouw, noemt Van der Broeck het: de productie van agrarische producten dicht bij de grote bevolkingscentra. „In het verleden hebben we dat niet gedurfd, maar nu gaan we actief naar geschikte gebieden zoeken.” De vraag is waarom daar dan in het geval van de gigastallen van het NGB niet voor gekozen wordt.

Tot slot: Gedeputeerde van der Broeck zegt het belangrijk te vinden dat de boer en tuinder zich maatschappelijk verankeren. „Als je wilt uitbreiden, praat er met je buren over. Laat de mensen via zichtstallen zien wat binnen die muren gebeurt. Vertel ze dat je zelf ook kinderen hebt die je niet wilt blootstellen aan stank en stof. Alleen op die manier kweek je begrip.” Maar zelf is hij nog nooit in gesprek gegaan met bijvoorbeeld de omwonenden en vereniging Behoud de Parel. Daarom rest er slechts één conclusie: dat zijn mooie woorden voor de bühne, maar achter de gordijnen voert hij een beleid dat de Intensieve Veehouderij steunt en de belangen van omwonenden verwaarloost.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel