Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

HORST – Meer woningen voor Polen in het buitengebied en meer Polen in één woning. Als het aan de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) ligt, worden de regels voor Polenhuisvesting in Horst aan de Maas soepeler.

De gemeente Horst aan de Maas wil de huisvesting van arbeidsmigranten bij ruim honderd boeren legaliseren met een zogenaamd paraplubestemmingsplan. Daarin staan regels waaraan boeren moeten voldoen om Polen te mogen huisvesten. De LLTB echter wil dat de gemeente een aantal van die regels versoepelt. De gemeente stelt bijvoorbeeld dat er maximaal tien arbeidsmigranten per woning mogen worden gehuisvest. Van de LLTB zouden dat er ook meer mogen zijn als de woning daartoe geschikt is en aan de regelgeving voor de veiligheid voldaan wordt.

Verder wil de LLTB dat in het buitengebied meer dan 10 procent van de woningen in één straat door Polen bewoond zou mogen worden. Volgens de voorgestelde regels zou dat maximaal 10 procent mogen zijn en zouden niet meer dan twee huizen naast mekaar door Polen bewoond mogen worden om ‘gettovorming’ in de dorpen te voorkomen.

De LLTB wil verder dat de boeren de woonunits voor Polen op hun erf niet elke winter op zou moeten ruimen. Zij worden daarmee met extra kosten opgezadeld voor vervoer en opslag en door al die verplaatsingen wordt de levensduur van de units een stuk korter, stelt de LLTB. Bovendien moeten de woonunits op de erven al landschappelijk ingepast worden, zodat je er van buitenaf al weinig van ziet. De LLTB wil verder dat de units niet vier maanden, maar zes maanden bewoond mogen worden. Daarmee zou Horst aan de Maas aansluiten bij het beleid van buurgemeente Peel en Maas. De LLTB vindt het trouwens raar dat campings en kampeerterreinen wel stacaravans en chalets voor de huisvesting van arbeidsmigranten mogen gebruiken en dat dit bij agrarische bedrijven verboden is.

(Bron: Dagblad De Limburger, 24 mei 2013)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel