Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op maandag 9 september organiseert de werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg samen met Platform ABC het symposium ‘Mythen over Voedsel en Landbouw, een pleidooi voor marktinterventie in de landbouw’, geïnspireerd door het boek dat recent werd uitgebracht door Platform ABC. Het symposium, dat plaats vindt in “De Leste Geulde” (Noordsingel 75, 5961 XW Horst) start om 19.30 uur.

De avond wordt georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van het boek “‘Acht mythen over voedsel en landbouw”. De uitgave van Platform Aarde Boer Consument, geschreven door Jacques van Nederpelt, gaat in op de huidige discussies over voedsel en landbouw, zoals schaalvergroting, internationale handel (WTO), innovatie, landbouwsubsidies en protectionisme.

Op de avond, die gepresenteerd wordt door Paul Geurts (voorzitter van de werkgroep Land- en Tuinbouw) verzorgt Jacques van Nederpelt een inleiding, waarna onder andere Geert Kroes van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Keimpe van der Heijde van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en Johan Vullings, varkenshouder (Livar-varkens) ingaan op de door Van Nederpelt ingebrachte “Mythes” en daar onderling met elkaar over discussiëren.

Na de pauze kan vanuit de zaal mee gediscussieerd worden met de gasten of kunnen vragen gesteld worden. De avond is bedoeld voor ieder die belangstelling heeft voor de landbouw en ons voedsel. We denken hierbij vooral aan bestuurders, boeren, burgers en buitenlui.

Zie voor het programma van het symposium de bijgevoegde bijlage.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel