Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Aanbieden petitie Foto 1: Overleg over het aanbieden van de petitie aan Kamerleden
Vóór behoud van dierrechten in het kader van de Nieuwe Mestwet Op dinsdag 1 oktober 2013 hebben Natuur & Milieu, Milieudefensie, de Brabantse, Gelderse en Limburgse Milieufederaties en lokale duurzaamheidsorganisaties als Leefbaar Gelderland, Behoud de Parel en de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord Limburg een petitie aangeboden op het Plein bij de Tweede Kamer.  toelichting petitieFoto 2: Riky Schut geeft een toelichting op de petitie Ries Kock (Gelderland) en Riky Schut (Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg uit Lottum), onder anderen ondersteund door André Vollenberg (Behoud de Parel), boden de petitie om 13.45 uur aan een aantal leden van de Tweede Kamercommissie voor EZ, te weten Lutz Jacobi (PvdA - op de foto, samen met Riky Schut), Eric Smaling (SP), Esther Ouwehand (PvD), Sjoera Dikkers (PvdA), Jacco Geurts (CDA) en Carla Dick-Faber (CU). Aanbieden petitie door Ries Kock 1-10-'13klFoto 3: Kock spreekt Kamerleden toe Ries Kock hield een pleidooi voor het behoud van dierrechten in de nieuwe Mestwet. Met het vasthouden aan het systeem van dierrechten kan de schaalvergroting in de intensieve veehouderij tegen gegaan worden en daarmee de bedreiging afwenden van geuroverlast en ziekten als Q-koorts, MRSA en andere ziekten waarvoor in de toekomst mogelijk geen antibioticum beschikbaar is. Duurzaam vlees betekent in Nederland minder vlees, waarbij kringlopen gesloten worden en soja uit Brazilië niet meer nodig is om in te voeren. Mestvergisters, megastallen en bulkproducten lossen de problemen niet op. De boer komt in een concurrentiestrijd en ratrace die hij niet wil.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel