Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vaker heeft vereniging Behoud de Parel de gemeente er op moeten wijzen, dat zij verzuimt handhavend op te treden. Het lijkt er op, dat een soort "piepsysteem" wordt gehanteerd. Als er een burger piept omdat hij overlast ervaart van een bedrijf en - als de gemeente vervolgens geen actie onderneemt - een handhavingsverzoek indient, pas dan lijkt de gemeente tot handelen over te gaan. Zo ook bij Monaghan Champignons BV, voorheen Prime Champ, het bedrijf dat al vaker onder vuur lag vanwege slechte arbeidsomstandigheden.

Mistoestanden
Al jaren geleden wees Behoud de Parel de gemeente op de mistoestanden bij - toen nog - Prime Champ. Onlangs heeft de vereniging een dringend verzoek ingediend om eindelijk eens handhavend op te treden. En uiteindelijk is de gemeente overstag gegaan . Monaghan Champiognon BV is door de afdeling Veiligheid en Handhaving, (een dienst die de gemeente Horst aan de Maas samen met de gemeente Venray in het leven heeft geroepen) aangeschreven (zie bijlage). Op straffe van een dwangsom moet het bedrijf binnen vier weken het bedrijvigheid staken óf maatregelen nemen, om de uitstoot van amoniak beperken.

Te veel uitstoot van amoniak
Monaghan Champignon BV ligt binnen de grenzen van Grubbenvorst, net als een aantal andere bedrijven. En als de plannen doorgaan, komt daar nog eens een gigastal bij, het zogenaamd Nieuw Gemengd Bedrijf met 1.2 miljoen kippen, een varkensstal met 35.000 varkens, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie. Deze bedrijvigheid zal de overmaat aan ammoniakuitstoot in dit gebied nog verder opvoeren. Alle reden voor Behoud de Parel er alles aan te doen om de NGB tegen te houden.

Meer handhavingsacties Behoud de Parel
Behoud de Parel is vaker in het geweer gekomen tegen nalatigheid van de gemeente op handhavingsgebied. Zo wist ze de gemeente met succes via de Raad van State te dwingen handhaven op te treden tegen Heideveld Varkens BV, dat al jaren niet voldeed aan de milieu-eisen en daardoor veel te veel stank, amoniak en fijnstof uit stootte. Na de uitspraak van de Raad van State heeft het bedrijf na onderhandelingen met Behoud de Parel luchtwassers geplaatst, het aantal varkens verminderd en het voer voor de varkens aangepast. Momenteel loopt er nog een procedure van Behoud de Parel tegen een varkensbedrijf in Melderslo. Kuijpers Kip, dat samen met Heideveld Varkens BV het initiatief heeft genomen voor het Nieuw Gemengd Bedrijf, heeft te weinig amoniakrechten om haar deel van het NGB te realiseren. Daarom moet het bedrijf elders amoniakrechten opkopen. Eén van die bedrijven is het bedrijf in Melderslo. Maar dit bedrijf stoot sowieso al te veel amoniak uit, omdat het niet voldoet aan de milieu-eisen. Onlangs nog vond een rechtzaak plaats om de gemeente te dwingen handhavend op te treden. Het is afwachten of deze procedure (ook) tot succes leidt.

Vrees voor tekort aan handhaving
Al vanaf het moment dat de plannen voor het NGB bekend werd en de vereniging Behoud de Parel is opgericht, heeft de vereniging vraagtekens geplaatst bij het handhavingsbeleid van de gemeente. Het NGB belooft zich goed aan de regels te zullen houden, als het bedrijf gerealiseerd is. Toenmalig CDA-wethouder Litjens heeft zelfs zwart op wit beloofd dat een en ander goed in de gaten gehouden wordt, maar keer op keer blijkt de praktijk in Horst aan de Maas anders.

Wel handhavend optreden tegen Behoud de Parel
Een gebrekkig handhavingsbeleid dus. Behalve als het er om gaat Behoud de Parel dwars te zitten. Toen de vereniging een actiespandoek naast de A73 plaatste, startte de gemeente wél een handhavingsactie en moest het spandoek uiteindelijk verdwijnen. Daarbij baseerde de gemeente zich op de regel dat naast de A73 geen spandoeken mogen staan. Het is dan wel weer opvallend dat het CDA geen strobreed in de weg wordt gelegd als zij tijdens verkiezingen grote posters langs de A73 plaatst. Maar hoe kan dat ook anders? Het CDA, voorstander van het NGB, levert de wethouder die de plannen voor het NGB er door duwt en de burgemeester, die verantwoordelijk is voor handhaving, is ook van CDA-huize...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel