Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In de achter ons liggende decennia is hard gewerkt aan de bescherming van de mooie Nederlandse natuur én er zijn resultaten geboekt. Daar kunnen alle Nederlanders van genieten. Ruggengraat van al het beschermingswerk is de Europese natuurregelgeving, de zogenaamde Vogel- en Habitatrichtlijnen, voor soort- en gebiedsbescherming.

Nu overweegt de Europese Commissie om deze regelgeving af te zwakken. En de vooruitgang die in de afgelopen decennia voor de natuur is geboekt wordt daarmee teniet gedaan. De Commissie is bezig met een evaluatie van de Europese natuurregels (de “fitness check” van de Vogel- en Habitatrichtlijnen). In het huidige politieke klimaat van deregulering, kan dit al snel leiden tot vermindering van regels, met een verlaging van het beschermingsniveau als gevolg.

Alle reden om met zijn allen te laten weten hoe belangrijk natuur is. Dan kan voorkomen worden dat de natuur haar bescherming verliest. Dat kan door de Europese Commissie jouw mening te laten weten. Dus: laat je stem horen via www.naturealert.eu/nl. Meedoen kost je minder dan 5 minuten.

Deze oproep wordt in alle 28 Lidstaten van de Europese Unie verspreid; met zijn allen kunnen we een luide en duidelijk stem voor natuurbescherming laten horen. De actie "Stem voor natuur" wordt gecoördineerd door Vogelbescherming Nederland. Landschappen.NL is partner in de coalitie.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel