Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Van academici tot boeren: van vele kanten klinken protesten tegen het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de VS dat in de pijplijn zit, bekend onder de afkorting TTIP. TTIP staat voor Transatlantic Trade & Investment Partnership. Het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de VS. Doel is het bevorderen van handel en investeringen. Voorstanders benadrukken de groeiende werkgelegenheid. Handelaren en multinationals zijn gebaat bij minder regels. Tegenstanders vrezen dat door het opheffen van handelsbelemmeringen en invoerrechten de duurzaamheid in gevaar komt. Europa heeft eigen veiligheidsnormen voor voedsel en regels voor landbouwtechnieken, die door het nieuwe handelsverdrag ongedaan gemaakt worden. Kort samengevat: binnenkort krijgt u chloorkippen, genetisch gemanipuleerde producten, vlees vol hormonen en antibiotica, als het verdrag ondertekend wordt. Het vrijhandelsverdrag TTIP maakt het zelfs mogelijk dat Amerikaanse multinationals een land, Nederland bijvoorbeeld, voor de rechtbank dagen.

Op 10 oktober vindt in Amsterdam een grote demonstratie plaats tegen TTIP. De demonstratie begint om 13.00 uur op het Jonas Daniël Meijer Plein in Amsterdam. Na afloop zijn er nog workshops, o.a. over de betekenis van TTIP voor de landbouw. Zie verdere info op www.stopTTIP.nl  Daar kan men ook nog de petitie tekenen – voor 10 oktober zijn in Europa de drie miljoen handtekeningen te halen, dus help mee dat aantal te bereiken.

CETA verdrag
De onderhandelingen over het CETA-verdrag (tussen de EU en Canada) zijn afgerond. CETA lijkt erg op TTIP en biedt bedrijven dezelfde mogelijkheden als bij TTIP. Het verdrag bevindt zich nu in de ‘legal scrubbing’-fase en waarschijnlijk moeten Europese regeringen en het Europees Parlement binnen zes maanden besluiten of ze met het verdrag instemmen. Als ze dat doen wordt TTIP via de achterdeur alvast binnengehaald want veel Amerikaanse bedrijven hebben een Canadese poot. Als ze hun zin niet krijgen via TTIP kunnen ze het via CETA proberen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel