Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Behoud de Parel is boos op de gemeente Horst aan de Maas. Al langere tijd dringt de vereniging aan op  handhaving bij Monaghan, dat zich al ruim 20 jaar niet houdt aan milieuwetten. Actie van de vereniging richting gemeente leidde tot handhaving en uiteindelijk tot het dreigen met een dwangsom (€ 10.000 p/w), als Monaghan zich vóór 1 oktober niet aan de regels zou houden. De datum is verstreken en de gemeente gaat niet over tot het opleggen van de dwangsom!
 
Zes dagen na het verstrijken van de gestelde termijn zegt Monaghan dat realisatie van een luchtwasser meer tijd kost. Gevolg: de gemeente trekt - met terugwerkende kracht! – de lastgeving in en geeft een nieuwe lastgeving af.  Alle argumenten die door Monaghan worden genoemd voor uitstel van de tenuitvoerbrenging van de lastgeving, waren eerder bekend.
 
Behoud de Parel stelt in een brief aan de gemeenteraad (zie bijlage) “dat de overheid reuze moedig is richting burger als het bijvoorbeeld over verkeer-, brand- of bouwveiligheid gaat”.  Maar als het om bedrijven van het kaliber Monaghan gaat, is de gemeente niet thuis. “Milieuveiligheid is voor B&W een politiek weeskind”. De vereniging wijst er op dat Monaghan al die tijd een oneigenlijk voordeel heeft ten opzichte van de concurrentie. Dat voordeel zou het OM op basis van de Wet economische delicten behoren af te nemen. “Maar daarvoor is dan eerst een manmoediger openbaar bestuur nodig”, aldus de vereniging.
 
Behoud de Parel noemt het handelen van B&W een treurig voorbeeld van ongeloofwaardig zwabbergedrag. Bedrijven maken daar steeds meer gebruik van en dat is volgens Behoud de Parel onacceptabel. Ze roept de gemeenteraad op te zorgen voor een duidelijk en vooral consequent en consistent handhavingsbeleid, met inachtneming van rechtsgelijkheid tussen burgers enerzijds en bedrijven anderzijds.

Update 12-11-'15: Behoud de Parel maakt officieel bezwaar tegen besluit
Behoud de Parel maakt officieel bezwaar tegen het besluit van de gemeente Horst aan de Maas om - met terugwerkende kracht! – de lastgeving tegen Monaghan in te trekken en een nieuwe lastgeving af te geven (zie bijlage).

Overigens heeft de druk van Behoud de Parel er wel toe geleid dat Monaghan nu eindelijk een bouwvergunning heeft aangevraagd voor het bouwen van een luchtwasser (zie hier de bekendmaking van de aanvraag). Die vergunning had natuurlijk al veel eerder aangevraagd kunnen worden. Het feit dat Monaghan dat niet eerder gedaan heeft, had voor de gemeente (het handhavingsbureau) al lang een sein moeten zijn, dat Monaghan zich zeer laks gedraagt...
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel