Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vrijdag 10 maart 2016 berichtte de Hallo dat champignonbedrijf Monaghan in Grubbenvorst een luchtwasser heeft geplaatst die milieuverontreiniging door compostverwerking moet voorkomen. Dit gebeurde onder meer op aandringen van vereniging Behoud de Parel, die vindt dat Monaghan veel te laat hiermee is. “Dit had twintig jaar geleden al moeten gebeuren”, aldus de voorzitter van Behoud de Parel, André Vollenberg.

Met die twintig jaar refereert Vollenberg aan een milieuwet die sinds 1993 van kracht is. Die wet verplicht bedrijven op de uitstoot van schadelijke stoffen te letten. Vollenberg is blij dat de luchtwasser (die voor 1 maart is geïnstalleerd) er eindelijk is, maar plaatst grote vraagtekens bij de tijd die het gekost heeft om dit te realiseren. “Eigenlijk zou je de opgelopen milieuschade moeten verhalen op de verantwoordelijken. Het milieu is natuurlijk meer dan twintig jaar belast hierdoor.”

Op de Horsterweg in Grubbenvorst verwerkt Monaghan compost voor champignons. Daarbij is sprake van ‘nivellering, pasteurisering en conditionering’, wat als gevolg heeft dat er zogenaamde ammoniakemissies optreden. Een teveel aan ammoniak is schadelijk voor het milieu. Monaghan zat met zijn uitstoot boven de toegestane limiet en moest daarom een luchtwasser plaatsen.

Het bedrijf heeft eerder aangegeven niet op de hoogte te zijn dat het plaatsen van een luchtwasser noodzakelijk was. Monaghan nam de locatie in 2013 over van het failliete Prime Champ. Vollenberg noemt het triest te moeten constateren dat er actie van burgers ondernomen moest worden om in deze zaak tot actie over te gaan.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel