Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op dinsdag  12 april a.s. zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Behoud de Parel plaatsvinden in de Vonkel om 20.00 uur.

Dat een vereniging die waakt over ons leefmilieu nodig is blijkt wel uit alle juridische procedures die gevoerd zijn de afgelopen jaren. Als mensen het aan de politiek over  laten blijkt het vaak niet goed te gaan, helaas. Vaak staan zakelijke/economische belangen van bedrijven en partijafspraken voorop. Als daarin een keuze is gemaakt kennen politici geen weg meer terug. Het voortschrijdend inzicht is ver te zoeken.

Door pressie uit te oefenen op de politiek en via gerechtelijke procedures heeft  Behoud de Parel weten te bereiken dat er tot op heden geen steen is gelegd voor het NGB en is de CVI nog verre van operationeel. Ook hebben diverse bedrijven uiteindelijk toch milieumaatregelen moeten nemen die de luchtkwaliteit in de regio ten goede komen. Hier waren helaas wel dure juridische procedures voor nodig. Dit zijn zware lasten voor Behoud de Parel en het is belangrijk daarin goede keuzes te maken.

Wilt u als lid mee bepalen welke koers vereniging Behoud de Parel gaat varen, dan zien wij u graag op de Algemene Ledenvergadering aanstaande dinsdag. Mocht u onze inzet financieel willen steunen dan kan dit natuurlijk ook door een donatie te doen op  rekening NL97 TRIO 0390 4660 69 (Triodos Bank) ten name van  Vereniging “Behoud de Parel” Grubbenvorst.
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel