Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

LIMBURG - 5 februari 2008 - Voor een goede aanpak van de Zandmaas (de Maas tussen Roermond en Den Bosch) is het nodig dat het kabinet haar beleid bijstelt. Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Limburg in een brief aan staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Volgens het provinciebestuur legt het beleid van Den Haag te veel nadruk op voorwaarden en blokkeert het zo een goedkopere aanpak waarbij ruimtelijke ontwikkelingen gecombineerd kunnen worden met maatregelen die nodig zijn met het oog op klimaatverandering en duurzaamheid. Gedeputeerde Ger Driessen wil dat het Rijk meer mogelijkheden geeft om hoogwaterbeveiliging en natuurontwikkeling te koppelen aan het plannen van woningen, havens, recreatiegebieden en bedrijventerreinen.

(Bron: De Gelderlander, 10-2-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel