Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Geen onnodig strengere normen, mogelijkheden tot uitstel, terechte aandacht voor bronmaatregelen. Wat zijn nu precies de wijzigingen in de Europese regels luchtkwaliteit?

De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met:

* duidelijkheid over de locaties waar luchtkwaliteit niet moet worden beoordeeld
* de betekenis van de bijdragen van natuurlijke bronnen aan luchtverontreiniging
* de interpretatie van streef-, grens- en richtwaarden
* de mogelijkheden tot uitstel en vrijstelling

Het ministerie van VROM heeft de wijzigingen op een rijtje gezet (zie bijlage):

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel