Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Reconstructieplannen moeten standaard getoetst worden op luchtkwaliteit. Dat concludeert het onderzoeksinstituut ECN in een rapport over de fijnstofproblematiek.

Dit betekent een extra procedurele belasting voor veebedrijven, maar wordt de toets niet voorgeschreven, dan krijgen gemeenten waarschijnlijk toch een proces aan de broek en is de kans dat ze dit verliezen groot, aldus ECN. Het verwijst hierbij naar de vele voorbeelden van plannen die voor de Raad van State zijn afgekeurd vanwege ontbrekend luchtonderzoek.

ECN stelt wel vast dat de plaatsing van gecombineerde luchtwassers de stofuitstoot uit veebedrijven voor een belangrijk deel beperkt, maar het probleem is niet weg. Na een volledige uitrusting van de grote veebedrijven met luchtwassers blijven nog normoverschrijdingen bestaan voor circa veertig bedrijven. Daar zijn wellicht nog aanvullende maatregelen nodig. De beperking van de fijnstofemissie wordt overigens tegengewerkt door de tendens van pluimveehouders om over te stappen van legkooien naar scharrelstallen.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Klaas van der Horst, 13-3-'08)

Behoud de Parel